Norgeshistorie.no er lansert!

«Tiårets julegave» kalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen norgeshistorie.no, og innrømmet at han hadde hatt store problemer med å rive seg løs fra skjermen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen.

Foto: Terje Heiestad

«Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen jubler for historisk gave», skrev Dagbladet før lanseringen. Det var ingen overdrivelse, viste det seg.

Fredag 4. desember sto gjestene i kø for å være med på høytidelig overrekkelse av en julegave på forskudd til det norske folk fra Universitetet i Oslo.

Hannah Ryggen-rommet satte rammen, og instituttleder Tor Egil Førland innledet med å befri seg selv fra slipset han hadde lovet å ikke ta av seg før norgeshistorie.no var et faktum.

Kvalitetssikret kunnskap

Rektor Ole Petter Ottersen sto for den formelle overrekkelsen i en fullsatt sal. Redaksjonsrådsmedlem og arkeolog Unn Pedersen ga en kort demonstrasjon, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tok imot med stor og ektefølt takknemmelighet på vegne av folket.

I sin tale understreket ministeren viktigheten av fri tilgang på kvalitetssikret kunnskap i vår tid, og antydet at HF kunne vente gode nyheter i tiden som kommer…

Tidligere Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd ga en svært god «anmeldelse» fra talerstolen, og påpekte at prosjektets ambisjonsnivå åpner for et tilsvarende høyt forventningsnivå i folket.

Avslutningsvis fikk tilhørerne en hilsen fra Fritt ords direktør Knut Olav Åmås, og fra prodekan Eirik Welo.

Norgeshistorie.no i Dagbladet 4.12.2015

Bilder fra lanseringen
Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. des. 2015 14:16