To IFIKK-forskere bidrar i satsingen på Livsvitenskap

Anna Smajdor og Gry Oftedal blir de eneste HF-ansatte som skal delta i de nye konvergensmiljøene for livsvitenskap.

Anna og Gry vil inngå i konsortiene for henholdsvis «Epigenetics and bioethics of human embryonic development» og «Programmable Cell-like Compartments». Begge setter stor pris på tildelingene.

Anna Smajdor

«Reproductive medicine is a flash point for social concern. Each new scientific development brings with it new moral questions. This new Convergence Environment opens up a whole new way of doing philosophy, alongside scientists, so that we can learn from each other, and tackle the philosophical and scientific challenges ahead with renewed understanding and vigour. »

Gry Oftedal

«Jeg ønsket å delta fordi dette er en genuin mulighet for meg som vitenskapsfilosof å kunne gjøre en forskjell for samfunnsaktuell livsvitenskap. Jeg er opptatt av at vitenskapsfilosofien skal være relevant for vitenskapelig praksis, og dette oppnås helt klart lettere i  samarbeid med naturvitere. Prosjektets mål er å lage små membranomkransede rom som ligner levende celler og som skal kunne programmeres til å gjenkjenne, innkapsle og uskadeliggjøre farlige substanser, som for eksempel miljøgifter.

Mitt bidrag vil være å: 

1) analysere tilnærminger, metoder og modeller for å undersøke hvordan man kommer fram til kunnskap i et slikt interdisiplinært prosjekt som fokuserer på syntese,

2) undersøke bruken av maskinmetaforer i modeller og kommunikasjon av forskningen og se på i hvilken grad prosjektets "celle-lignende rom" befinner seg på grensen mellom maskiner og det levende

3) koordinere RRI-aktiviteter (Resonsible Research and Innovation). Jeg gleder meg til å ta fatt på dette sammen med de fantastisk dyktige forskerne Irep Gözen (leder), Andreas Carlson og Harald Stenmark.»

Forskningsprosjekter med høy kvalitet og nytteverdi

– Det gleder meg at forskere fra de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagene, som normalt tar eierskap til denne forskningen, har funnet gode partnere fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Dette har helt klart resultert i forskningsprosjekter med høy kvalitet og nytteverdi, sier rektor Ole Petter Ottersen om kunngjøringen i sin blogg.

– Etikk er kommet med som et vesentlig element i ett av prosjektene, Epigenetics and bioethics of human embryonic development. Bioetikk er et forskningsområde i seg selv, men er også et essensielt sikkerhetsnett i enhver seriøs satsing på livsvitenskap og bioteknologi, mener han.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 10. mai 2017 13:00 - Sist endret 10. mai 2017 14:07