English version of this page

Førstehjelp - kan du redde liv?

Er du forberedt hvis en student får et illebefinnende under en forelesning, eller en kollega kollapser framfor deg? Hva hvis et familiemedlem får pustebesvær?

 Foto: Yngve Vogt, UiO

IKOS tilbyr alle ansatte ved instituttet et 4 timers førstehjelpskurs. Kurset leveres av Redd Liv Førstehjelp.

Selv om du har tatt kurs før, oppfordrer vi alle ansatte til å ta et repetisjonskurs en gang i året for å trene på livsviktige ferdigheter.

Kurset har plass til maks 30 deltakere. 

Innhold 4 timers kurs:

Kurset har en teoridel og en praktisk del, inkludert øvelser og gruppeoppgaver.

Kurset foregår på norsk, men førstehjelpsheftet alle får inneholder både norsk og engelsk tekst.

Kursdeltagerne vil få tildelt kursbevis og ABC førstehjelpshefte, som omfatter Hjerte-Lungeredning og bevisstløshet.

Tema som tas opp på kurset:

Sikring – ledelse – varsling – den første livreddende hjelpen ABC
Det blir lagt vekt på hvordan man går fram på et skadested ved en ulykke, eller når en person har blitt syk, oppførsel, sikring av stedet og seg selv og riktig meldingsprosedyre til redningsetatene.

Bevisstløshet – pustevansker – hjertesykdommer
Vi tar for oss hvorfor man besvimer, harmløs besvimelse og besvimelse av mer alvorlig karakter. Det blir også praktisert hvordan man legger bevisstløse personer i sideleie og samtidig frigjør luftveiene. Videre tar vi for oss personer med pustevansker og diverse hjertesykdommer.

Hjerte lungeredning
Vi tar for oss hjerte-lungeredning (HLR) praksis. Deltakerne deles inn i to grupper, hvorav den ene gruppen i fellesskap skal besvare en del førstehjelpsspørsmål, og den andre gruppen skal praktisere HLR på HLR-treningsdukker sammen med instruktøren.
Etter ca. 15 min. byttes gruppene om, og vi tar besvarelsene i plenum etter at alle deltakerne har gjennomgått den praktiske delen.

Heimlich metoden
Vi gjennomgår temaet om hvordan man skal gå frem når en voksen person eller et barn har satt fast et fremmedlegeme i halsen.

Ytre og indre blødninger – sirkulasjonssvikt
Vi tar for oss emne teoretisk og ved praktiske øvelser.

Får man tid til overs kan deltakerne komme med ønske om et emne som de vil vite litt mer om.

Målgruppe:

Alle ansatte ved IKOS. 

Kursholder:

Instruktør fra Redd Liv Førstehjelp. Instruktøren er utdannet Paramedic og har i mange år arbeidet ved Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.

Påmelding \ avmelding:

Påmelding til førstehjelpskurs

Snarest, og senest torsdag 15. mars 2018.

Vi ber alle om å møte presis til kursstart - det er mye som skal gjennomgås i teori og i praktiske øvelser.
Det blir servert kaffe/te og lunsj til kursdeltakerne.

Kursavgift:

Kurset er gratis.

Vennligst bruk påmeldingsskjemaet til på - og avmeldinger, eller send en epost til Steinar Salte ved frafall da det kan være venteliste til kurset.

Emneord: Førstehjelp, Kurs, HMS, IKOS
Publisert 21. feb. 2018 10:43 - Sist endret 22. feb. 2018 10:49