Publikasjoner

Oversikt over instituttets siste publikasjoner registrert i Cristin.

 • Males, Mikael (2020). Denoting the Holy in Skaldic Tradition, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  7.  s 149 - 171
 • Urbanik, Pawel Kazimierz (2020). Getting others to share goods in Polish and Norwegian: Material and moral anchors for request conventions. Intercultural Pragmatics.  ISSN 1612-295X.  17(2), s 177- 220 . doi: https://doi.org/10.1515/ip-2020-0009
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). The Mother, the Hero, and the Refugee: Gendered Framings of Vulnerability in Margreth Olin’s De andre (2012) and Leo Ajkic’s Flukt (2017), In Adriana Margareta Dancus; Mats Hyvönen & Maria Karlsson (ed.),  Vulnerability in Scandinavian Art and Culture.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37382-5.  Kap. 3.  s 33 - 53
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (80), s 1- 19
 • Kleivane, Elise (2020). Christian Knowledge in Late Medieval Norway, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Artikkel.  s 213 - 242
 • Johansson, Karl G. (2020). En medeltidsballad från medeltiden. Riddaren i fågelhamn i Linköping T 180. HumaNetten.  ISSN 1403-2279.  (44), s 163- 174 . doi: https://doi.org/10.15626/hn.20204408
 • Males, Mikael (2019). Introduction, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  1.  s 1 - 13
 • Kleivane, Elise (2019). To menn og Ave Maria i Hamarkaupangen. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 69- 99
 • Roversi, Giovanni & Næss, Åshild (2019). Jespersen in the Reef Islands: single versus bipartite negation in Äiwoo. Oceanic Linguistics.  ISSN 0029-8115.  58(2), s 324- 352
 • Lødrup, Helge; Singh, Raj & Toivonen, Ida (2019). Distributive Possessors in Swedish and Norwegian: Binding, Agreement, and Quantification. Proceedings of the LFG-conference.  ISSN 1098-6782.  s 170- 190
 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner., I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinsisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  Kapittel.  s 258 - 274
 • Freund, Andrea (2019). Runes in Orkney: Making a Diaspora a Home?, In Stefan Andreas Drechsler; Heidi Synnøve Djuve & Beñat Elorza Larrea (ed.),  The North as Home: Proceedings from the Nordic Research Network 2017.  Norvik Press.  ISBN 9781909408548.  Historical Homes.  s 50 - 67
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837, In Petra Broomans & Janke Klok (ed.),  Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer.  Barkhuis.  ISBN 9789492444936.  Kapittel.  s 31 - 56
 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(4-2019), s 381- 399 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Healey, Evan; Hilal, Hareem; Lerche, Kathrine Cornali; Ng, Shao Yan; Osberg, Grace; Øye, Lene Emilie & Vijn, Audrey (2019). The divergent climate change approaches of the EU and the US: an analysis of contributing factors. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  37(4), s 465- 481 . doi: 10.1080/02646811.2019.1649086
 • Dalrymple, Mary; Condoravdi, Cleo; Przepiórkowski, Adam & Haug, Dag Trygve Truslew (2019). Modification of DPs by epistemic adverbs. Semantics and Linguistic Theory (SALT proceedings).  ISSN 2163-5943. . doi: 10.3765/salt.v29i0.4613
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Alf Prøysen i Norsk Ordbok, I: Martin Doerr; Øyvind Eide; Oddrun Grønvik & Bjørghild Kjelsvik (red.),  Humanists and the digital toolbox.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-012-5.  Artikkel.  s 241 - 252
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal.  ISSN 2387-2667.  4(1), s 1- 33 . doi: 10.5617/nals.7529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (2019). Insubordination: Central issues and open questions, In Karin Beijering; Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena (ed.),  Insubordination: Theoretical and Empirical Issues.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  Introductory chapter.  s 1 - 28
 • Beijering, Karin & Norde, Muriel (2019). Adverbial semi-insubordination constructions in Swedish: Synchrony and diachrony, In Karin Beijering; Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena (ed.),  Insubordination: Theoretical and Empirical Issues.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  Chapter 3.  s 79 - 106
 • Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider?, I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik; Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.),  Undergang og utopi : poesi i krisetider.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 9788293690047.  Artikkel nr. 9.  s 151 - 171
 • Grønvik, Oddrun; Berg-olsen, Sturla; Hovdenak, Marit & Karlsen, Knut E. (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave.  7(1), s 39- 52 . doi: 10.4312/slo2.0.2019.1.39-52
 • Ore, Christian-Emil Smith & Uleberg, Espen (2019). The ADED project - a Norwegian infrastructure for excavation data, In Franco Niccolucci & Julian Richards (ed.),  The ARIADNE impact.  Archaeolingua.  ISBN 9786155766312.  12.  s 123 - 134
 • Haug, Dag Trygve Truslew & Sideltsev, Andrei (2019). Indo-Anatolian Syntax?, In Alwin Kloekhorst & Tijmen Pronk (ed.),  The Precursors of Proto-Indo-European.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-40935-4.  Kapittel 4.  s 50 - 73
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2019). ‘It’s Twitter, a bear pit, not a debating society’: A qualitative analysis of contrasting attitudes towards social media blocklists. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  22(1), s 5- 25 . doi: 10.1177/1461444819858278 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vatnøy, Eirik & Bjøntegård, Marit Kristine (2019). «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(3), s 250- 273 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brynhildsvoll, Knut (2019). "Peer Gynt" – a picaresque text? Motivanalytiske streiftog gjennom en noksagts livsførsel. Studia Scandinavica.  ISSN 1899-2811.  22(2), s 78- 101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Males, Mikael (2019). Etymological Interpretation of Dreams in Old Icelandic Literature, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  9.  s 213 - 243
 • Males, Mikael (2019). Etymology, Wordplay, and the Truth Value of the Linguistic Sign from Antiquity to the Middle Ages, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  2.  s 15 - 43

Se alle arbeider i Cristin

 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet. Forlaget Manifest AS.  ISBN 978-82-8342-099-9.  215 s.
 • Males, Mikael (2020). The Poetic Genesis of Old Icelandic Literature. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-064183-7.  353 s.
 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031880.  165 s.
 • Brynhildsvoll, Knut (2019). Luften er en dikters rike. Streiftog gjennom de poetiske flyvningers historie. Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279904540.  286 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2019). The Syntax of Mainland Scandinavian. Oxford University Press.  ISBN 9780198817918.  352 s.
 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (ed.) (2019). Insubordination: Theoretical and Empirical Issues. Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  388 s. Vis sammendrag
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2019). Bustadnavn i Østfold. 18. Trøgstad. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-923-1.  514 s.
 • Helland, Frode (2019). Rasismens retorikk. Studier i norsk offentlighet. Pax Forlag.  ISBN 9788253040929.  225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oxfeldt, Elisabeth (2020, 22. mai). Skandinavisk koronaskam. [Radio].  NRK p2 Ekko.
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020, 18. februar). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett].  IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(4), s 12- 13
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(2), s 28- 29
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). An Au Pair Writes Back: Veronica Salinas' Og. En argentinsk au pairs ordbok.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Fem myter om mediedekningen av Giskesaken. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Journalistikken under #metoo var ikke plettfri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Hvem skal ha tillit til denne mannen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions..
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Privilegier, skyld og skam: Fortellinger om å være norsk i en glob­al­iser­ingstid.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020. Vis sammendrag
 • Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2019). Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.
 • Heinz, Katharina (2019). Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2019). North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).
 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus, I: Eva Grøner & John Erik Riley (red.),  Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202624286.  Essay.  s 21 - 41
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(12) Vis sammendrag
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder, I: Catharina Belle Gower-Poole & Annemari Brogaard Clausen (red.),  Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen.  Norsk litteraturfestival.  ISBN 9788789712154.  Kapittel.  s 19 - 29
 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet., I: Tone Modalsli (red.),  Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter.  Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no.  ISBN 978-82-7965-397-4.  Etterord.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 343- 352
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Yri, Kjell Magne & Pepper, Steve (2019). Sidaama dictionary. [html ].
 • Stausland Johnsen, Sverre; Johannessen, Janne Bondi; Evjen, Maria & Priestley, Joel (2019). Tyngd på fyrste stavinga i lånord.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (23) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (12) Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Snakkar vi døl i 2050?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Framtidsnorsk - norsk språk i 2050.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Den som sparer, har - eller?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  47(1), s 16- 16
 • Uvaag, Paal & Tengesdal, Eirik (2019, 20. desember). På fylla med NRK. Jul og alkohol hører ikke sammen, leser vi nå i desember. Jo da!.  Morgenbladet.
 • Rasmussen, Thomas (2019). Fremstillinger af inuit i norske vittighedsblade.
 • Rasmussen, Thomas (2019). Inuit Representations in Late 19th and Early 20th Century Norwegian Satirical Magazines.
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objektkonstruksjoner.
 • Furuseth, Sissel; Rød, Arve & Røsvik, Merete (2019). Tredimensjonal prosa. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  25(6), s 4- 13
 • Furuseth, Sissel (2019). Fremtidens kropper. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  31(11-12), s 26- 27 . doi: https://blabla.no/essay/2019/12/framtidens-kropper
 • Furuseth, Sissel; Grinde, Bjørn; Selnæs, Nora & Munton, Dominic (2019). Hvordan informere om de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?.
 • Lødrup, Helge (2019). Refleksiver og kroppsdelsnomen i leksikalske regler.
 • Lundquist, Bjørn & Tengesdal, Eirik (2019). Partikkelplassering og partikkelaksent i tre norske dialektområde i laupet av dei siste 80 åra.
 • Skjerdal, Ingrid Beate Hestvik (2019). Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Forståelsesstrategier i politiavhør med mistenkte med andrespråksbakgrunn.
 • Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram & Obler, Loraine (2019). Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2019). Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
 • Horn, Anna Catharina (2019). Manuscript Culture at the Skara diocese in the 13th century.
 • Oxfeldt, Elisabeth & Lereng, Amalie (2019, 01. oktober). Man er ung i Norge og har det vondt inni seg. Samtidig 'sulter barn i Afrika'. Burde man ikke bare holde kjeft?.  Aftenposten.
 • Furuseth, Sissel (2019). Shades of Blue in Norwegian Climate Fiction.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fra skam til handling. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  31(9), s 34
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objekt-konstruksjoner.
 • Egeland, Marianne (2019). "'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'".
 • Furuseth, Sissel (2019). Glimpses of the History of the Nordic Society for Metrical Studies. NORDMETRIK News.  ISSN 2535-6011.  2, s 1- 6
 • Furuseth, Sissel (2019). Global citizenship education.
 • Furuseth, Sissel (2019). Økokritikk mellom vitenskap og aktivisme.
 • Furuseth, Sissel (2019). Kritikk som retorisk handling.
 • Furuseth, Sissel (2019). Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Obojska, Maria Antonina (2019). Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway. Vis sammendrag
 • Males, Mikael (2019). Introduction, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  1.  s 1 - 13

Se alle arbeider i Cristin