Saker fra ILN

Publisert 6. mai 2019 10:47

– Jeg var veldig overrasket over å få prisen, og oppfatter det som en stor ære, sier Kjell Lars Berge.

Publisert 24. apr. 2019 14:30

Ingvild er logoped, og skal arbeide med flerspråklige personer som har afasi.

Publisert 5. mars 2019 12:59

Ingeborg har en bred fagbakgrunn, og har også jobbet med teater i Norge og Tyskland. Nå skal hun forske på Ruth Maiers dagbøker, og hennes opphold i Norge under andre verdenskrig.

Publisert 18. feb. 2019 15:27

Liquan er hos MultiLing med Marie Skłodowska-Curie - stipend fra EU. Han skal forske på kommunikasjon mellom barn og foreldre.

Publisert 5. feb. 2019 15:08

Alessandro er fra Italia, og ble først interessert i middelalderstudier og nordistikk da han studerte svensk ved L'Orientale-universitetet i Napoli.

Publisert 5. feb. 2019 15:06

Hun er ansatt som stipendiat på forskningsprosjektet «Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations», som tar utgangspunkt i hele den austronesiske språkfamilien, ledet av professor Åshild Næss.

Publisert 5. feb. 2019 15:02

– Eg har alltid vore interessert i språk, og likte å lage hemmelege språk og skrive med runer då eg var lita, seier Ragnhild Eik.

Publisert 4. feb. 2019 15:23

Julie har doktorgrad i fransk litteratur, og har arbeidet med forskjellige skriveprosjekter i tiden etter. Nå underviser hun blant annet i et fordypningsemne om barne- og ungdomslitteratur.

Publisert 22. jan. 2019 15:44

Karin kommer fra en stilling som postdoktor ved Research Foundation – Flanders ved Universitetet i Antwerpen i Belgia, hvor hun har vært de fire siste årene.

Publisert 13. nov. 2018 11:22

Hilde tok mastergraden ved ILN for ti år siden og har blant annet jobbet som oversetter fra norrønt til moderne norsk. Nå skal hun arbeide med islendingesagaer.

Publisert 17. okt. 2018 14:45

Nassim er fra byen Swaida i Syria, og har doktorgrad i semittiske språk fra universitetet i Mysore i India. Hans forskningsinteresser er arabisk språk og litteratur, semittiske språk, og lingvistikk.

Publisert 16. okt. 2018 11:03

Thomas kommer fra Danmark og skal forske hvordan Grønland ble presentert i norsk litteratur, spesielt i perioden 1814 -1933.

Publisert 15. okt. 2018 14:49

Eirik har ein brei bakgrunn med til dømes japansk i fagkrinsen. No skal han forske på ordstillingsvariasjon i dei nordiske språka.

Publisert 18. sep. 2018 12:59

Olga er tilknyttet prosjektet “Multilingualism and Globalization – Perspectives from Norway”, under ledelse av Pia Lane. Hun forteller om seg selv og sine forskningsinteresser på engelsk.

Publisert 4. sep. 2018 12:06

Etter tre år som doktorgadsstipendiat ved ILN, er Pawel allerede et kjent fjes for mange på ILN og MultiLing. Nå skal han undersøke om mistenkte med norsk som andrespråk forstår rettighetene sine i avhør med norsk politi.

Publisert 23. aug. 2018 11:34

De tre underviser innen tre forskjellige fagområder på instituttet.

Publisert 29. juni 2018 09:59

(See Multiling contacts below) Snart er det sommerferie, og følgende personer vil være på jobb/ringevakt i ILNs ledelse i ukene 27 til 31:

Publisert 16. mai 2018 12:06

Kinjal har blant annet mastergrad i lingvistikk fra universitetet i Mumbai i India. Han er også utdannet  i klassisk sang, og han presenterer seg på engelsk.

Publisert 14. mars 2018 12:11

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for dosentopprykket! Det sier Liv Andlem Harnæs, som har uttaleopplæring som en av sine spesialiteter.

Publisert 14. mars 2018 10:37

«Samarbeid i læring og forskning» er viktige stikkord for Lasse Morten, som forteller at tida går til både undervisning i norsk språk for internasjonale studenter, litteratur og forskning på pasientjournaler.

Publisert 26. feb. 2018 15:39

Anna Catharina har sin bakgrunn fra middelalderstudier ved UiO. Nå skal hun forske på bruk og resepsjon av lover og administrative tekster i Norden i perioden 1000–1600.

Publisert 31. jan. 2018 10:20

Emily er fra USA, men har mastergrad og doktorgrad fra Oxford. Hun skal forske på de eldste religiøse tekstene vi kjenner fra den angelsaksiske litteraturen.

Publisert 11. des. 2017 14:49

– Dette er utrolig gøy og vi gleder oss veldig til å komme i gang med prosjektet, sier Åshild som skal undersøke hvordan grammatiske relasjoner kan utvikle seg fra andre typer av språklige strukturer.

Publisert 20. okt. 2017 13:56

Pengene til prosjektet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur" er bevilget av Riksbankens Jubileumsfond i Sverige

Publisert 17. okt. 2017 14:55

Johan er fra Belgia, og har studert engelsk og svensk ved Universitetet i Gent. Etter bachelorgraden bestemte han seg for at svensk var mest interessant, og tok derfor mastergrad i svensk ved Universitetet i Uppsala.