2015 - Side 2

Publisert 15. apr. 2015 14:41

Det ILN-utviklede dataverktøyet er fritt tilgjengelig til forskningsbruk.

Publisert 15. apr. 2015 12:34

To søkere til stillingen som førsteamanuensis i nordisk språk skal prøveforelese.

Publisert 19. mars 2015 12:47

- Lunsjen er ment for stipendiater fra hele HF som skriver språkfaglige eller språkrelaterte avhandlinger, sier arrangør Urd Vindenes fra ILN.

Publisert 11. feb. 2015 14:40

Prosjektet er en del av MultiLing, Senter for flerspråklighet, og det vil kunne bidra til en bedre forståelse av hva det betyr å være en moderne borger i et samfunn med økende språklig og kulturelt mangfold.

Publisert 9. feb. 2015 10:25

Baard skal bidra med sin statistikkompetanse til MultiLings prosjekter. I fritiden spiller og synger han folkemusikk.

Publisert 6. feb. 2015 11:02

Alessia er fra Italia, hun har doktorgrad i runologi fra Tyskland, men føler seg mest hjemme på Island.

Publisert 6. feb. 2015 10:07

Jeanette har ansvar for blant annet organisering av konferanser. På fritiden er hun glad i å synge, og veldig opptatt av språk.

Publisert 23. jan. 2015 14:43

Thor Holt og Svein Henrik Nyhus skal forske på Henrik Ibsen fra forskjellige vinkler.

Publisert 22. jan. 2015 15:14

Ylva Frøjd skal forske på Operasjon Dagsverk, mens Julianne Yang skal se på om det er likhetstegn mellom det å være skandinavisk og det å være privilegert og heldig.