Høst 2015

Publisert 8. des. 2015 10:57

– Det er viktig med gode strukturer og grei flyt av informasjon mellom studenter, faglærere og ledelse, sier Tonne, som erstatter Andreas Sveen.

Publisert 4. des. 2015 11:51

– Hon har alltid varit positiv och hjälpsam i alla lägen och det är många gånger hon som räddat situationen, skriver Karl-Gunnar Johansson om sin kollega Christine Bergh-Smith.

Publisert 1. des. 2015 15:31

Da vil ikke lenger ledelseskonsulent Lars Jørgen håndtere fakturaer, reiseregninger og utgiftsbilag. Dette blir en tjeneste fakultetssekretariatet skal yte for oss.

Publisert 1. des. 2015 15:31

Snart starter arbeidene med å sette opp nye utvendige persienner av samme type som allerede er montert i Niels Treschows hus. De er sentralstyrt, men vil kunne overstyres fra hvert enkelt kontor.

Publisert 1. des. 2015 15:31

– Det er eit privilegium, og ei oppgåve som vil vere både lærerik og utviklande, seier Unn Røyneland om sitt nye verv.

Publisert 1. des. 2015 15:31

– Karl G. Johansson er en kollega det er umulig å forholde seg nøytralt til, sier Terje Spurkland i denne ukens Min kollega.

Publisert 6. nov. 2015 14:36

– De første par årene jeg jobbet på ILN var jeg egentlig litt redd ham, skriver Gunnhild Ulfsrud om sin kollega, Terje Spurkland.

Publisert 26. okt. 2015 11:32

– Oppe i femte etasje Henrik Wergelands hus sitter en høyt skattet studieadministrasjon, for tiden preget av mye utskiftninger, men én er bunnsolid: Gunnhild Ulfsrud, skriver Laila Henriksen.

Publisert 14. okt. 2015 15:28

Det er tid for å søke om støtte til forskningsreiser og internasjonal publisering, i tillegg til de store ERC og SFF-satsingene.

Publisert 14. okt. 2015 15:28

– Hun har en unik evne til å kommunisere med alle, fra forvirrede masterstudenter fra bokstavelig talt hele kloden til ditto kravstore gjesteforelesere, sier Ellen Rees om sin kollega Laila Henriksen.

Publisert 14. okt. 2015 15:27

Valantis forsker på hvordan tospråklighet og flerspråklighet har forskjellige effekter på språk og kognitiv svikt hos mennesker i en sunn aldringsprosess.

Publisert 28. sep. 2015 15:54

– En kjær kollega som alltid stiller opp, skriver Ståle Dingstad om Ellen Rees.

Publisert 16. sep. 2015 15:24

Ó Bearra skal styrke instituttets miljø for irsk språk og har undervisningserfaring fra Tyskland, Canada og Irland. Hans forskningsinteresser er innenfor alle tidsperioder av det irske språket.

Publisert 16. sep. 2015 15:24

Stefka G. Eriksen skal være forskningsrådgiver ved ILN ut februar 2016, mens Magnus Garder Evensen vikarier for Rasmus Andresen på fakultetet.

Publisert 16. sep. 2015 15:23

Hun skal være ved MultiLing i ett år for å forske på afasi hos flerspråklige og på et prosjekt om demens.

Publisert 11. sep. 2015 13:29

I tidligere år semesterstarten vært preget av mye informasjon av administrativ art i store auditorier. Høsten 2015 ønsket vi å endre dette for å få flere studenter til å møte opp den første uken på Blindern.

Publisert 2. sep. 2015 15:16

Lill-Ann har sin doktorgrad fra Humboldt-universitetet i Berlin, og skal delta i Scanguilt-prosjektet. Hun presenterer seg på svensk.

Publisert 2. sep. 2015 15:16

Oda har mastergrad i nordisk språk fra ILN, og har også studert logopedi. Hun har ellers bred erfaring fra arbeidslivet, og ser fram til å forske på typekonstruksjoner i norsk og svensk.

Publisert 1. sep. 2015 13:25

– Ståle Dingstad er min kollega, en av dem som er bra, en av dem som sier ja, som virker glad, som er litt sta når det er bra, som alle vil ha til å ta det som andre snur seg fra, som sier hva var det du sa når noen vil ta -- hele makta, skriver Per Thomas Andersen.