Fra 1. desember blir det endringer i rutinene for bilagsbehandling ved ILN

Da vil ikke lenger ledelseskonsulent Lars Jørgen håndtere fakturaer, reiseregninger og utgiftsbilag. Dette blir en tjeneste fakultetssekretariatet skal yte for oss.

På de nye "for ansatte-sidene" til instituttet vil dere finne kontaktinformasjon til de av fakultetets saksbehandlere som skal bistå oss.

Husk riktig stedkode, tiltaksnummer og prosjektnummer

Det er opprettet en posthylle på postrommet i 5. etasje med navnet "refusjoner og reiseregninger" der underskrevne bilag og reiseregninger med tilhørende kvitteringer og bankutskrifter skal leveres. For at utbetaling av utlegg skal skje så raskt og smidig som mulig er det er vært viktig at dere påfører korrekt stedkode, tiltaksnummer og prosjektnummer.

Lars Jørgen fortsetter som instituttets bestillingsansvarlige som før.

Hvem har ansvar for hva?

ILN (med unntak av Senter for Ibsen-studier og MultLing)

Senter for Ibsensstudier

  • Laila Yvonne Henriksen
    • Fakturaer, bilagslønn, refusjoner, reiseregninger, innkjøp

MultiLing

Av Olaf Christensen
Publisert 1. des. 2015 15:31 - Sist endret 20. juni 2016 14:15