Ingebjørg Tonne overtar som undervisningsleder på ILN

– Det er viktig med gode strukturer og grei flyt av informasjon mellom studenter, faglærere og ledelse, sier Tonne, som erstatter Andreas Sveen.

Ingebjørg Tonne 

Hvorfor har du takket ja til å bli undervisningsleder på ILN?

– Det trengtes at noen stiller i en mellomperiode. Men når det er sagt ... jeg opplever at mange fagfolk er opptatt av undervisning i tillegg til forskningen de gjør, og det er jeg også.

Noen spørsmål som er viktige for undervisningen, er:

  • Hvordan får vi til god undervisningskvalitet gjennom å ha hensiktsmessig organisering?
  • Hvordan kan undervisnings- og forskningskollegiet på instituttet sammen bidra til å gi god veiledning til masterstudentene våre?
  • Hva er det beste vi på ILN kan gi lektorstudenter som velger nordisk?

Hva blir din viktigste oppgave som undervisningsleder i 2016?

– Det er vanskelig å velge, men både fakultetet og instituttet har for 2016 valgt å legge vekt på å bedre masterstudentenes muligheter til å gjennomføre masterstudiet på normert tid. Da trengs klar rolleforståelse for veilederoppgaven hos de som veileder og fornuftige forventninger fra studentene til den som veileder. For å få til dette, er det viktig med gode strukturer og grei flyt av informasjon mellom studenter, faglærere og ledelse.

Kollegiet som helhet har meget stor veiledningskompetanse, mange har mye å lære bort, og erfaringsutveksling og god kollegarådgivning kan kanskje settes mer i system. Et annet viktig område er lektorutdanningen, der vi bør gjøre enda mer ut av samarbeidet mellom ILN og ILS. Våre fag er viktige for elevene og skolen, og gode faglærere skal ha en faglig god og relevant utdanning.

Hva tar du med deg inn i dette vervet?

– Jeg har erfaring med forskningsbasert undervisning i mange typer emner gjennom nesten 30 år. Jeg begynte så smått å undervise i 1988 som gruppelærer i lingvistikk ved (daværende) Universitetet i Trondheim (nå NTNU). Jeg har også kunnskap om organisering av undervisning fra min tidligere jobb ved Lærerutdanningen (Høgskolen i Oslo og Akershus). Jeg tror også at min entusiasme for formidling av nordisk- og lingvistikkfagene vil komme godt med!

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. des. 2015 10:57 - Sist endret 9. des. 2015 13:54