Min kollega: Laila Henriksen

– Hun har en unik evne til å kommunisere med alle, fra forvirrede masterstudenter fra bokstavelig talt hele kloden til ditto kravstore gjesteforelesere, sier Ellen Rees om sin kollega Laila Henriksen.

Laila Henriksen (foto: Ram Gupta)

Offisielt er Laila “seniorkonsulent” ved Senter for Ibsen-studier, men dette er en av disse intetsigende titlene som underkommuniserer hvor allsidig, dyktig og uunnværlig hun er. Det er Laila som er hjertet på Ibsen-senteret.

Hun har en unik evne til å kommunisere med alle, fra forvirrede masterstudenter fra bokstavelig talt hele kloden til ditto kravstore gjesteforelesere, og fra administrasjonen til vitenskapelige ansatte og tilbake igjen.

Faglig dyktighet og skarp hjerne

Hun gjør alt dette med en varme og en lun humor som jeg tror folk lett tar for gitt, og som kanskje noen ganger skjuler Lailas iboende faglige dyktighet og skarpe hjerne. For Laila er nemlig også fagperson, med mastergrad i lingvistikk og sampubliseringer i vitenskapelige tidsskrifter.

Laila er den jeg spør først når jeg har dumme spørsmål, og den jeg går til for å lette trykket når ting blir for absurde, eller når jeg trenger trøst eller en god latter. Hun er politisk engasjert og godt orientert i samfunnsdebatter, noe som jeg som utlending setter stor pris på og lærer mye av.

Ta vare på de beste

Laila fungerer som et viktig ledd mellom Ibsen-senteret og resten av ILN, både sosialt (f.eks. gjennom koret Lingua Franca) og administrativt. Mitt inntrykk er, at hun lett mestrer alle de administrative oppgaver hun blir pålagt.

Hun er et godt eksempel på en type ekstremt dyktig administrativt ansatt som vi på ILN fort kan miste, hvis vi ikke klarer å finne spennende nok utfordringer og legge til rette for reell karriereutvikling for dem. Vi må ta vare på de beste, og Laila er absolutt en av dem.

Av Ellen Rees
Publisert 14. okt. 2015 15:28 - Sist endret 25. apr. 2016 12:29