Ny velkomst for studenter fylte opp 5. etasje!

I tidligere år semesterstarten vært preget av mye informasjon av administrativ art i store auditorier. Høsten 2015 ønsket vi å endre dette for å få flere studenter til å møte opp den første uken på Blindern.

Stinn brakke på skrivekveld. (Foto: May Tollerud)

Vi håpet å lage en møteplass hvor studentene skulle bli kjent med oss på instituttet og hverandre på en bedre måte. Vi flyttet derfor velkomsten ut av auditoriene og inn i 5. etasje på Henrik Wergelands hus, hvor vi har et stort pauserom som kan åpnes inn til møterommet.

Tanken var først og fremt at studentene skulle føle seg velkomne til instituttet, og å ha en mer sosial arena enn et auditorium, med bordplasseringer som inviterte til samtaler. Nye bachelorstudenter ble derfor møtt med lite administrativ informasjon, men desto mer av faglige smakebiter, sosialt samvær og kviss – med 7 dagspass til Øya-festivalen som premie til det seirende laget!

Det var stinn brakke, med hyggelig tone mellom studenter og ansatte, og studentene kom i prat med hverandre. Denne formen for velkomst ser vi som så vellykket at vi ønsker å videreutvikle det samme konseptet ved neste semesterstart.

Tettere oppfølging av de nye studentene

Med intensjonen om både å møte nye studenter på en god måte og å klare å få dem til å trives og gjennomføre studieplanene sine på ILNs programmer, kommer vi til å følge opp de nye studentene tettere enn vi har gjort før.

Vellykket skrivekveld

Torsdag 10. september ble det derfor arrangert en faglig-sosial kveld med akademisk skriving som tema. Nye bachelorstudenter på emnene «Innføring i norsk som andrespråk», «Norsk grammatikk» og «Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000» ble invitert. Det var cirka 70 studenter som møtte opp til pizzaspising og deretter et inspirerende faglig program som ble ledet av professor Ståle Dingstad og professor Ingebjørg Tonne, begge faglærere ved ILN.

De holdt først to mini-forelesninger om forskjellige aspekter ved akademisk skriving, særlig det å skrive en innledning. Etter dette ble alle fremmøte studenter bedt om å skrive på nettopp en innledning til en kvalifiseringsoppgave. Ingebjørg og Ståle gikk rundt og veiledet og gav innspill til skrivingen. Etter nærmere en time med dette gav de rom for spørsmål fra salen og avsluttet kvelden med en oppsummering.

Av May Tollerud, studieleder
Publisert 11. sep. 2015 13:29 - Sist endret 14. sep. 2015 14:51