Skal du søke midler til reiser eller publisering?

Det er tid for å søke om støtte til forskningsreiser og internasjonal publisering, i tillegg til de store ERC og SFF-satsingene.

Interne prosesser er i gang rundt SFF: både HF og et eksternt konsulentbyrå, Innovayt, vil gi tilbakemelding på de seks som nå planlegger å søke om SFF.

For de som søker StG, er fristen 17.oktober for å sende inn utkast til konsulentbyrået Yellow Research.

Les om støtteordning for internasjonal publisering av monografier eller artikler 

I slutten av oktober kommer også svar fra Forskningsrådet på FRIPRO-søknadene, disse vil bli kunngjort når de foreligger.

Av Magnus Garder Evensen
Publisert 14. okt. 2015 15:28 - Sist endret 19. sep. 2016 13:22