Bård Uri Jensen er midlertig ansatt som forsker ved MultiLing

Baard skal bidra med sin statistikkompetanse til MultiLings prosjekter. I fritiden spiller og synger han folkemusikk.

Baard Uri Jensen. (Foto: Høgskolen i Hedmark).

Bård er både språkviter og IT-ingeniør og kommer til Mulitling i en 20% forskerstilling.

Hva slags bakgrunn har du?

- Min faglige bakgrunn er først og fremst språkvitenskapelig, forteller Bård. Jeg har hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo, og jeg har arbeidet med lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark på Hamar siden 2004. I denne perioden har jeg også hatt doktorgradsstipend, og jeg har skrevet på en avhandling om forskjeller i leksikosyntaktiske trekk i håndskrevne og tekstbehandlede elevtekster.

- Mine språklige interesser er brede, men min forskningsaktivitet har dreid seg om syntaks, korpuslingvistikk, kvantitativ lingvistikk og språklig kompleksitet. Før jeg begynte med språkvitenskapelige studier, tok jeg sivilingeniøreksamen i IT, og jeg har arbeidet med IT-utvikling, som bibliotekar, og en kort stund som musiker.

Hva skal du ta fatt på i den nye jobben?

- Doktorgradsprosjektet mitt har i stor grad benyttet kvantitative metoder, og jeg har videreutviklet min kompetanse i statistikk gjennom dette arbeidet, særlig i sammenheng med korpusbaserte språkdata.

- I stillingen min ved MultiLing skal jeg bidra med statistikkfaglig kompetanse i de prosjekter som måtte trenge det, og jeg tror det særlig er den kombinasjonskompetansen jeg har i statistikk og lingvistikk som vil kunne være nyttig for senteret, mener Bård.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- På fritiden liker jeg å drive med musikk. Jeg synger og spiller fløyte, særlig folkemusikk fra De britiske øyer og fra Skandinavia. Jeg har spilt mye til dans og på puber med forskjellige band, og jeg medvirker også på noen plateinnspillinger, avslutter Bård.

Av Olaf Christensen
Publisert 9. feb. 2015 10:25 - Sist endret 9. feb. 2015 13:39