ILN har nå hjertestarter på postrommet

– Det er viktig at ILNs ansatte setter seg inn i hvordan den fungerer ved siden av å beherske førstehjelp, sier verneombud Kate Rasch.

Hjertestarteren henger på postrommet. (Foto: Ellen E. Jahr)

Hjertestarteren henger på sitt lille stativ, i postrommet innenfor ekspedisjonen i 5. etasje. Jeg anbefaler alle å se hvor den henger neste gang du er på postrommet. Og du må gjerne åpne den for å se hvordan den ser ut.

Hva gjør du hvis en person faller om på gulvet rett ved deg? Ikke lukk øynene, men vær en person som tar et skritt fram for å hjelpe!

Bevissthet

Er den syke eller skadde bevisst? Sjekk det ved å rope til ham eller klype i armen til vedkommende. Reagerer han?

Ja: Hvis han i tillegg svarer, vet du at både hjerte og lunger fungerer nå. Tilstanden kan imidlertid endre seg, så dette må vurderes igjen senere.

Nei: Rop "hjelp" så kraftig du klarer. Noen kan høre deg! Ring 113 og vaktsentralen ved UiO på 228 56666. Send noen for å hente hjertestarteren.
Gå så videre til ”Luftveier”.

Luftveier

Skaff frie luftveier! Luftveiene må være åpne for at det skal kunne komme luft til lungene.

Du sørger for frie luftveier ved et enkelt grep:

  • Snu den skadde på ryggen
  • Bøy hodet forsiktig bakover
  • Løft haken fram ved hjelp av to fingre under hakespissen

Sjekk så igjen for pust. Ikke bruk mer enn 10 sekunder på dette. Legg øret mot munnen mens du ser etter bevegelse på brystkassen. Beveger brystkassen seg opp og ned? Hører du normale pustelyder? Føler du pust mot kinnet ditt?

Ja: Overvåk i ett minutt for å se at han fortsetter å puste. Legg deretter i sideleie. Husk å bøye hodet bakover for å sikre fri luftvei. Trekk det øverste beinet ut for å hindre at den bevisstløse ruller til en av sidene, og legg den øvre armens hånd under ansiktet som støtte. Fortsett nøye observasjon av pusten.

Nei: Start straks hjerte- og lungeredning (HLR), også kalt 30 og 2 :

30 brystkompresjoner

Gi tretti brystkompresjoner! Legg hendene oppå hverandre, midt på brystet. Trykk 30 ganger loddrett ned. Takten skal være omkring 100 trykk i minuttet. Trykk 4-5 cm ned hver gang.

2 innblåsninger

Gi to innblåsinger munn til munn! Åpne luftveiene ved å bøye hodet lett bakover. Klem sammen neseborene med en hånd. Bruk den andre til løfte haken fram. Blås 2 ganger rolig inn – din munn skal dekke hele pasientens munn. Brystkassen skal da heve seg.

Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger til det kommer profesjonell hjelp til stedet. Det er tungt å gi hjerte- og lungeredning, men du får ekstra krefter ved å tenke på at du kan redde et liv. Hvis dere er flere til stede, bør dere bytte på oppgavene. Det er viktig å unngå at byttingen ikke fører til opphold i hjerte- og lungeredningen.

Om du husker, og kan utføre dette, kan du redde liv. I en slik situasjon er det ikke tid å vente på ambulanse.

Hjertestarter

Når hjertestarteren kommer, trykk på grønn startknapp og følg stemmens videre instruksjoner.
Klærne på overkroppen til den skadde/syke må av. Saks ligger i hjertestartervesken samt barberhøvel for evt. fjerning av hårvekst på brystet.

Husk at det ikke er mulig å gjøre feil med starteren! Den har følsomme sensorer, og vil ikke gi støt ved normal hjerterytme eller helt manglende hjerterytme. Den vil allikevel kunne hjelpe deg mens du gir HLR: Den sier fra når du skal gi brystkompresjoner, gir deg riktig rytme, og sier også fra når du skal gi innblåsinger.

Det eneste du kan gjøre feil, er og ikke prøve.

Det blir et nytt kurs våren 2016 og vi anbefaler at folk melder seg på.

(Kilde: lommelegen.no)

Av Kate Rasch, verneombud og universitetslektor
Publisert 8. mai 2015 12:21 - Sist endret 11. mai 2015 09:35