Min kollega: Tove Nordal Obel

- Blant mine mange gode kolleger i 3. etasje i Henrik Wergeland, var Tove den første som dukket opp i hodet mitt. Derfor falt valget naturlig på henne, sier Kate Rasch.

Tove Nordal Obel (Foto: Alf Øksdal)

Hun er også en av lærerne jeg ble kjent med først. Tove jobber nå som universitetslektor i norsk for internasjonale studenter, og tidligere også på Sommerskolen ved UiO (ISS), Norges Musikkhøgskole og Folkehelseinstituttet.

Tove har hatt mange spennende jobber. Fra 1990 til 2005 bodde hun mesteparten av tiden i Brussel hvor hun blant annet jobbet på to flamske universiteter, i Gent og Leuven og det franske Universitetet i Lille.

Smolt og mærer

I årene før EU- avstemningen var det en intens tid med medlemskapsforhandlinger fram til selve avstemningen i 1994, og Tove ble fort kapret av EU for å forberede norsk som kommende EU- språk. Tove ble ansatt av Den europeiske kommisjonen hvor hun utdannet et team av tolker som skulle tolke norsk inn til deres morsmål som var fransk, tysk, engelsk, gresk, italiensk, spansk etc. Tove selv måtte utvide sitt eget vokabular. Alle ord som beskriver de forskjellige utviklingsstadiene for fisk innen oppdrett for eksempel. For hva er en smolt? Og for ikke å glemme mærer? Stort sett dreide det seg om fisk og landbruk, som jo var de viktigste politiske sakene for Norge.

Tolkene stod klare, godt forberedt på norsk, et utall av norske dialekter samt nynorsk. Arbeidet omfattet også norskopplæring til annet personell som skulle jobbe med norske anliggende, EUs ambassadør til Norge etc. Tove tok tolkegruppa med til Oslo og Tromsø hvor det blant annet var to nordnorske dialekter som skulle læres. Tove er hittil den eneste norsklæreren som har vært ansatt i EU.

Noe av det som jeg forbinder med Tove, er hennes mildhet i en god kombinasjon med lun latter. Hun elsker katter, og selv har hun også noe katteaktig over seg. Samtalene med henne kan kobles til kattedyret. De kan være dovne late eller det helt motsatte. Det er langt mer energi som ligger i den kroppen enn det hun tilkjennegir ved første øyekast.

Hennes refleksjon rundt språkmøter og ikke minst språklæring som tidligere beboer i det språklige konglomeratet Belgia, er blant de spennende samtaleemnene jeg har hatt med Tove. Men det er ikke bare dette hun generøst deler. Gode oppgaver til studentene, en artikkel hun har funnet et sted, bøker hun kom over.. alt kan lånes, hun deler. Hun er faglig stø og uten hovering. Dette gjør det lett å komme med de dumme spørsmålene.

Tove er en svært ivaretagende person, og som gjør at det oppleves naturlig å gå til henne også i vriene situasjoner av mer privat karakter. Dette i kombinasjon med hennes dyktighet innen norskfaget, gjør at jeg ser fram til mange år som fortsatt kollegaer og gode venner.

Av universitetslektor Kate Rasch
Publisert 13. mai 2015 15:07