Språkstipendiatene på HF møtes til lunsj hver onsdag

- Lunsjen er ment for stipendiater fra hele HF som skriver språkfaglige eller språkrelaterte avhandlinger, sier arrangør Urd Vindenes fra ILN.

Frederikke-bygningen, UiO

Sammen med stipendiat Per Erik Solberg fra IFIKK arrangerer hun felleslunsj hver onsdag i Frederikke-kantina for språkstipendiatene på HF.

Før jul kom det et initiativ fra språkstipendiatene i Uppsala. Derfra kommer det en gruppe på besøk til Oslo i august. De ønsket en mulighet til å treffe språkstipendiatene på Blindern, og tok kontakt med Urd.

Manglet sosial samlingspunkt

- Da slo det meg at det ikke fins noe sosialt samlingspunkt for språkstipendiatene, og at det hadde vært hyggelig om det fantes, forteller Urd.

- Per Erik Solberg på IFIKK og jeg hadde også lyst til å samle stipendiater som jobber med språk på ulike institutt, ettersom vi ikke møtes så ofte ellers. Vi inviterte derfor alle språkstipendiatene på HF til et møte, og der kom det opp et forslag om å ha ukentlige lunsjer.

Siden jul har de møttes hver onsdag i Frederikke-kantina. - Vi har ikke faste tema for lunsjen. Vi snakker løst om språkfaglige emner, om prosjektene våre, om å være stipendiat generelt, og om helt andre ting, avslutter Urd.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 19. mars 2015 12:47 - Sist endret 25. mars 2015 14:47