To nye stipendiater ved Ibsen-senteret

Thor Holt og Svein Henrik Nyhus skal forske på Henrik Ibsen fra forskjellige vinkler.

Thor Holt. (Foto: Privat)

Thor Holt

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg har en mastergrad i litteraturvitenskap fra Københavns Universitet og bachelor i engelsk og allmenn litteraturvitenskap fra Blindern. Tidligere har jeg blant annet jobbet som journalist og undervist ved Universitetet i Tromsø.

Hva skal du forske på?

– Jeg skal undersøke filmadaptasjoner av Henrik Ibsen under Det tredje rike. Prosjektet trekker på en blanding av adaptasjonsanalyse og ideologikritikk.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Det blir mye lesing på fritiden også, gjerne samtidslitteratur og tidsskrifter.

Svein Henrik Nyhus

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg har en master i litteraturvitenskap fra Københavns Universitet, praktisk-pedagogisk utdanning og flere emner på idéhistorie fra UiO.

Hva skal du forske på?

- Prosjektet mitt heter «Henrik Ibsen in America, 1882-1911», og undersøker hvordan Ibsen ble en dramatiker av rang på den amerikanske scenen. Amerikanerne hadde i begynnelsen store problemer med å fordøye Ibsens tema og stil, og trengte godt med betenkningstid før anerkjennelsen kom rundt 1906.

-I prosjektet skal jeg se nærmere på de europeiske immigrantenes rolle for etableringen av Ibsen, og i den forbindelse bruke materiale fra den hendelsesbaserte, relasjonelle databasen IbsenStage. I tillegg til de europeiske immigrantenes initiativ skjer de første drøftingene av Ibsen i USA i tidsskrifter og aviser tilknyttet de norske immigrantmiljøene. Hva slags betydning dette hadde for den øvrige kritiske resepsjonen er også noe jeg vil undersøke.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Jeg er en av to redaktører på Salongen.no – nettstedet for filosofi og idéhistorie. Ellers forsøker jeg å bli klokere på klassisk musikk, og så liker jeg å drible med ball minst en gang i uken.

Av Olaf Christensen.
Publisert 23. jan. 2015 14:43 - Sist endret 28. jan. 2015 15:41