To nye stipendiater ved Scanguilt-prosjektet

Ylva Frøjd skal forske på Operasjon Dagsverk, mens Julianne Yang skal se på om det er likhetstegn mellom det å være skandinavisk og det å være privilegert og heldig.

Ylva Frøyd

Hva slags bakgrunn har du?

- Etter videregående reiste jeg et år, deretter gikk jeg rett inn i arbeidslivet: 17 år med salg og markedsføring. I 2005 startet jeg på UiO og tok bachelor og master i nordisk litteratur.

- Jeg jobbet som seminarleder og vit.ass på ILN/IMK/Ibsen-senteret et par år, før jeg tok PPU på UV. Det siste halvannet året har jeg jobbet som norsklektor på Røyken videregående skole.

Hva skal du forske på?

- Mitt prosjekt inngår i Scanguilt-prosjektet og jeg skal forske på Operasjon Dagsverk.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Når jeg ikke er på jobb liker jeg å være sammen med familien, lese, bake og strikke. Innimellom tar jeg meg sammen og trener litt også, avslutter Ylva.

Julianne Yang

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg har nylig flyttet tilbake til Norge etter å ha bodd sju år i Hong Kong, der jeg tok en bachelor i sammenlignende litteratur- og filmvitenskap ved The University of Hong Kong.

Etter tre år i Hong Kong innså jeg at jeg likte byen, universitetet og Asia så godt at jeg valgte å ta en M.Phil. min der. Mens jeg skrev avhandlingen min om den svenske regissøren Roy Andersson ("Towards a cinema of contemplation: Roy Andersson's aesthetics and ethics") underviste jeg som seminarleder, og reiste omkring i Kina og Asia.

Hva skal du forske på?

- Jeg ser på hvordan skandinaviske samtidsfilmer ofte setter likhetstegn mellom det å være skandinavisk og det å anse seg selv som privilegert og heldig, så heldig at en føler en slags skyld- eller ansvarsfølelse for folk i andre deler av verden. I de seks filmene jeg analyserer - Efter Brylluppet, Hævnen, Du levande, En duva satt på en gren och funderande over tillvaron, Upperdog og Tusen ganger god natt - blir ideen om Skandinavia som en fredsbyggende, fredelig region hyppig brukt og hyppig utfordret.

- Jeg er spesielt interessert i hvordan de moralske dilemmaene som hovedpersonene møter samsvarer med faktiske sosiale, etiske utfordringer i skandinavisk utenrikspolitikk. I tillegg håper jeg å kartlegge hvordan visse filmgrep, gjennomgående motiver og symbolske rollefigurer brukes for å fremheve de etiske spørsmålene som publikum blir bedt om å stille seg selv:

- Hvem og hva har vi ansvar for i en globalisert verden, der én persons valg - også i et lite nordisk land - kan ha konsekvenser for noen på andre siden av kloden? Kan vi ha skyldfølelse for noe vi har ikke direkte forårsaket? Sist, men ikke minst: når kan det å synes synd på noen også gjøre skade, og handle like mye om hvordan vi ser oss selv som hvordan vi betrakter den andre?

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Da liker jeg å byvandre, fotografere verden rundt meg, skrive, og titte på de mange, merkelige tingene mennesker finner på. Ellers synes jeg også det å stå på rulleskøyter er noe av det mest befriende i verden.

Av Olaf Christensen. Foto: Yang- privat. Frøjd- Olaf Christensen.
Publisert 22. jan. 2015 15:14 - Sist endret 28. jan. 2015 15:47