Tre 70-åringer som er midt i sitt faglige liv

– Vi tre universitetsdamene fyller 70 år i løpet av vårsemesteret og slutter i våre stillinger ved HF: Drude fra ILOS, Live fra IKOS og Astrid fra Ibsensenteret ved ILN, skriver Drude von der Fehr, Live Hov og Astrid Sæther.

Vi bestemte oss for å markere dette i et arrangement som vi laget i fellesskap. Som «vårt» sted for avskjed valgte vi enstemmig Universitetets eldste bygning, Observatoriet.

Dette er en vakker bygning, en perle på byens høyde som er lite kjent – også blant universitetsfolk.

Se bilder fra festseminaret

Vi ønsket å ha en markering i eget regi - et seminar der vi selv kunne presentere arbeid som vi er opptatt av og ønsket å formidle. Den felles «hatten» ble «Teatrale rom»; under denne satte vi Henrik Ibsen og Jon Fosse, - både klassikeren og samtidsdramatikeren.

Drude snakket om «Angst og univers i to sene dramaer av Jon Fosse», Live kåserte om «Thalias norske døtre på Ibsens tid», og Astrid tok for seg begrepene «Hus og Hjem» for å se hvordan Ibsen turnerer disse i samtidsdramaene.

Et vellykket faglig møte mellom teatervitenskap og litteraturvitenskap

Som «ankermann» hadde vi invitert Helge Rønning for å snakke om «Ibsen – teater, offentlighet og modernitet». Det ble et vellykket faglig møte mellom teatervitenskap og litteraturvitenskap, mellom historiske uttrykk, på scenen og i tekst, for skjønnlitterær samfunnskritikk og menneskelige grunnerfaringer. 

I tillegg ga Lise Fjeldstad alle en utsøkt avdeling med poesiens språk. Ibsens dikt lest i Observatoriets særegne Rotunde, og avslutningen av Leslie Nash Kilstofte med utdrag fra Bachs cellosuite i D-dur gjorde festseminaret til en magisk stund. Før vennene, familiene og våre felles kolleger fritt kunne mingle i lokalene og innta forfriskninger.

Det var viktig for oss at arrangementet skulle romme både kunnskap, poesi og opplevelse. Dette er humanioras særegne evne, og den ville vi demonstrere. Dette er vi opptatt av også med tanke på virke utover pensjonsalderen; vi vil fortsette å formidle og forske innen våre fag, vi vil gjøre det med engasjement og kvalitet. Å formidle kunst og kunstens historie er et særegent område som i særlig grad opptar oss og holder oss i gang!

Vi er veldig takknemlig for å ha fått støtte fra våre institutter til å holde dette festseminaret, vi er glad for at Teknisk avdeling stilte stedet til disposisjon og dertil den dyktige arkitekten, Ragna Weider som omviser og kåsør. De 75 gjestene og jubilantene opplevde en stor stund i Observatoriet – vi kan faktisk se på det som en kunstbegivenhet. Det tyder reaksjonene fra de som var til stede på.

Av Drude von der Fehr, Live Hov og Astrid Sæther
Publisert 10. juni 2015 16:06 - Sist endret 10. juni 2015 16:07