Høst 2017

Publisert 20. sep. 2017 12:07

Bianca er 24 år gammel og kommer fra en liten landsby i nærheten av Lucca i Toscana. Hun har studert historisk lingvistikk og indo-europeiske studier, og i sitt doktorgradsarbeid skal hun forske på skaldediktningen.

Publisert 19. sep. 2017 12:54

Birgitte har en mastergrad i litteraturformidling fra ILN, under programmet nordiske studier. Hun har arbeidserfaring fra Nasjonalbiblioteket, medie- og bokbransjen og som selvstendig næringsdrivende innen litteratur, og har også tidligere studert kunst.

Publisert 23. aug. 2017 09:41

Kristen Mills er fra USA og har både sin mastergrad og doktorgrad innen middelalderstudier. På ILN skal hun forske på hvordan middelalderforfattere brukte bilder av begravelse og død for å understreke sammenhenger mellom sted og identitet.