44,5 millioner SEK til Karl-G. Johansson og et prosjekt om manuskriptkultur i middelalderen

Pengene til prosjektet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur" er bevilget av Riksbankens Jubileumsfond i Sverige

Karl-G. Johansson. (Foto: Olaf Christensen)

Prosjektet har oppstart i 2018 og det har åtte års varighet. Det skal ledes av Johansson og handler om at manuskriptkulturen i middelalderens Norden og Europa preges av variasjon på alle nivåer.

Tverrfaglig og internasjonalt

– Dette er et internasjonalt prosjekt. Foruten forskere ved ILN, har prosjektet samarbeidspartnere ved Università Ca’ Foscari i Italia, Eberhard Karls Universität Tübingen i Tyskland og Stockholms Universitet, sier prosjektleder Karl-G. Johansson.

– Prosjektet er tverrfaglig og det er ikke bare filologer involvert. Vi ønsker å forske på middelalderens skriftbruk i et mye bredere omfang enn andre tidligere har gjort. Ideen bak prosjektet har vært min, men jeg vil poengtere at arbeidet med søknaden har vært et utpreget teamwork. Ikke minst har ILNs forskningsrådgiver Fredrik Eugen Christiansen bidratt sterkt under hele søknadsprosessen, sier Johansson, som naturligvis er veldig glad for tildelingen.

Ikke overrasket!

Instituttleder Piotr Garbacz er naturlig nok veldig glad og stolt over tildelingen.

– Jeg er ikke overrasket. Middelaldermiljøet ved ILN med Johansson i spissen jobber målbevisst med å søke om forskningsmidler, i tillegg til at de hele tiden jobber med å bygge miljø innen sin faggruppe. Det er et hardtarbeidende, dynamisk miljø som har fått denne store tildelingen, og jeg ønsker dem lykke til, sier Piotr Garbacz.

Forskningsprogrammene som tildeles av Riksbankens Jubileumsfond, sikrer langsiktig finansiering og forutsigbarhet til større forskningsprosjekter.

Et av de håndfaste resultatene fra prosjektet vil være en open access-bokserie som skal publiseres på forlaget Walter De Gruyter.

Av Olaf Christensen
Publisert 20. okt. 2017 13:56 - Sist endret 24. okt. 2017 12:12