Åshild Næss har fått forskerprosjektstøtte fra NFR

– Dette er utrolig gøy og vi gleder oss veldig til å komme i gang med prosjektet, sier Åshild som skal undersøke hvordan grammatiske relasjoner kan utvikle seg fra andre typer av språklige strukturer.

Professor Åshild Næss

– Vi skal bruke den austronesiske språkfamilien som kasusstudie for å finne ut noe om hvordan grammatiske relasjoner, altså kategorier av typen 'subjekt' og 'objekt', kan bli grammatikalisert, det vil si å utvikle seg fra andre typer av språklige strukturer, forklarer Åshild.

– Dette er et viktig spørsmål fordi det finnes innflytelsesrike teorier som mener at grammatiske relasjoner er språkuniverselle, det vil si at de finnes i alle språk - og hvis de er det, så burde de ikke kunne grammatikaliseres fordi det ikke burde finnes systemer uten slike relasjoner som de kan grammatikaliseres fra, understreker hun.

– Vi mener at nettopp en slik utvikling har funnet sted innenfor den austronesiske språkfamilien, som dekker mesteparten av sørøst-Asia og Stillehavet, og skal utvikle modeller for nøyaktig hvordan dette har skjedd. Disse igjen skal vi bruke til å formulere en mer generell teori om hva slags funksjon grammatiske relasjoner egentlig har i språklig struktur.

Samarbeid med Australia

Åshilds hovedsamarbeidspartner er Dr Bethwyn Evans ved Australian National University. Prosjektmidlene skal i første rekke brukes til å bygge opp et team bestående av Dr Evans og Åshild, Jozina Vander Klok som for tida er postdoktor ved ILN og som har kompetanse på indonesiske språk, to stipendiater som skal gjøre feltarbeid på tidligere ubeskrevne austronesiske språk (én basert ved ILN og én ved ANU), samt en vitenskapelig assistent på deltid i deler av prosjektperioden.

– I tillegg skal midlene brukes til å samle et utvalg eksperter på austronesiske språk til en workshop som skal gi viktige data til prosjektet; dessuten skal det brukes til feltarbeid og møter for prosjektteamet, avslutter Åshild.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 11. des. 2017 14:49 - Sist endret 11. des. 2017 15:16