Birgitte Furberg Moe er ny stipendiat

Birgitte har en mastergrad i litteraturformidling fra ILN, under programmet nordiske studier. Hun har arbeidserfaring fra Nasjonalbiblioteket, medie- og bokbransjen og som selvstendig næringsdrivende innen litteratur, og har også tidligere studert kunst.

Birgitte Furberg Moe (foto: Johnny Vaet Nordskog)

Hva skal du forske på?

– Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om På gjengrodde stier av Knut Hamsun, forteller Brigitte.

– Jeg skal forske på tilblivelsen og produksjonen av verket, dessuten skal jeg undersøke resepsjonen. Prosjektet knytter seg metodisk og teoretisk til «genetisk kritikk» (la critique génétique), og er ellers inspirert av bokhistorisk forskning og resepsjonsforskning.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

– Jeg liker å gå tur, i byen så vel som i naturen, og å finne på kreative aktiviteter med mine to små barn. Ellers setter jeg spesielt pris på film, musikk og god mat i hyggelige lag, avslutter Birgitte. 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 19. sep. 2017 12:54 - Sist endret 19. sep. 2017 12:54