Maria Oen er tilsatt som postdoktor på mobilitetsstipend

Maria har doktorgrad i kunsthistorie fra IFIKK, og har i tillegg studert latin og italiensk samt middelalderhistorie og paleografi i Norge og i Italia.

Maria Oen 

Hun kommer til ILN etter ett år som gjesteforsker ved The Warburg Institute, University of London.

– Postdoktorprosjektet jeg skal arbeide med de neste tre årene, «The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem», undersøker hvordan pilegrimer i middelalderen opplevde helligdommene i kristendommens geografiske og religiøse sentrum, og hvordan disse spesifikke fysiske stedene fungerte som sannhetskriterier og som retoriske virkemidler i tidens teologiske debatter, forteller Maria.

Birgitta av Sverige

Prosjektet fokuserer spesielt på kildemateriale knyttet til Birgitta av Sverige, som reiste til Det Hellige Land i 1372, og hvordan hennes konkrete tilstedeværelse der blant annet ble anvendt som en strategi for å legitimere påstandene i hennes litterære verk at de inneholdt guddommelig kunnskap og følgelig burde anerkjennes som hellig skrift på lik linje med bibelen.

Som mobilitetsstipendiat finansiert av NFR og ERC kommer Maria til å tilbringe de første to årene av postdoktorstillingen ved ILN på reise, nærmere bestemt til Italia og til Sverige hvor hun kommer til å være Marie Curie Fellow ved Centrum för medeltidsstudier, Stockholms Universitet.

– Når jeg ikke er på jobb liker jeg, som mang en annen forsker nettopp å forske, men jeg er også glad i å reise og foretrekker å farte rundt i middelhavslandene på jakt etter gamle håndskrifter i spennende bibliotek og kunstskatter i middelalderkirker, avslutter Maria. 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. sep. 2017 12:04 - Sist endret 6. sep. 2017 14:28