Nicolai Egjar Engesland er ny stipendiat

Nicolai er tilsatt på prosjektet «Myter om språk i middelalderen» som ledes av Mikael Males.

Nicolai Egjar Engesland (Foto: privat)

Bachelorgraden i norrøne og keltiske studier, og mastergrad i norrøn og irsk filologi, avla Nicolai ved ILN.

– Som del av studiene hadde jeg et utvekslingsopphold ved Háskóli Íslands i Reykjavik der jeg tok emner blant annet i gammelislandsk og i klassiske språk, forteller Nicolai.

Mot slutten av skrivearbeidet, høsten 2016, flyttet han til Roma og tok FIDEMs diplomkurs i middelalderlatin, der fokuset ligger på arbeid med primærkilder.

– På prosjektet «Myter om språk i middelalderen» skal jeg arbeide med irsk grammatisk litteratur fra middelalderen. Denne litteraturen er primært representert ved Auraicept na n-Éces. Dette er et tidlig forsøk på grammatisk analyse av det irske språket og er til dels utført ved hjelp av senantikk latinsk teori. Teksten utviklet seg til å bli den mest betydningsfulle poetikken i irsk litteratur, forklarer Nicolai.

Prosjektet kommer til å fokusere på bruk av mytografi som et ledd i arbeidet med å forstå eget språk og i forsøket på å underbygge dets autoritet. Et komparativt perspektiv vil bli anlagt, der Auraicept na n-Éces vil bli vurdert opp mot andre kilder fra samme litterære tradisjon, hvilket inkluderer latinskspråklige tekster.

– På fritiden liker jeg blant annet å gå i fjellet og å lytte til musikk. Jeg liker også å reise, og håper å rekke innom Irland, Island og Kosovo før året er omme, avslutter han.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 20. sep. 2017 12:08 - Sist endret 20. sep. 2017 12:11