Politisk forum: Ny seminarserie på ILN

Forumet vil primært være en foredragsrekke, hvor hensikten er å etablere et forum for forskere ved HF som arbeider med prosjekter som kan ha politisk relevans i vid forstand.

De tre initiativtakerne. Fra v. Frode Helland, Kristian Lødemel Sandberg og Kristina Leganger Iversen. (Foto: Olaf Christensen)

Slik skal forumet også bidra til å synliggjøre at humanistisk forskning ofte er direkte relevant for politiske spørsmål, og slik styrke humanioras samfunnskontrakt på dette området.

Vekten vil ligge på forskning som kan ha et kritisk potensiale, og som finner sted ved Det humanistiske fakultet ved UiO. Senere er målet å invitere foredragsholdere utenfra som kan gi interessante bidrag til den politiske diskusjonen i samtiden.

Hva skjer i høst?

  • 18. oktober: Frode Helland; "Antisemittismens diskurs i Norge, 1918-1940."
  • 8. november: Kristian Lødemel Sandberg: ”Det politiske hos Kjartan Fløgstad. Etter i Saumane og debatten etterpå.” 
  • 29. november: Kristina Leganger Iversen: ”Inn i jungelen. Rase, klasse og kolonialitet i Christina Hagens forfattarskap.”
Av Olaf Christensen
Publisert 16. okt. 2017 14:33 - Sist endret 17. okt. 2017 11:46