Heidi Karlsen er ny stipendiat ved Ibsensenteret

Heidi er tilknyttet prosjektet "Datamining the Digital Bookshelf", og skal forske på hvordan resepsjonen av kvinnelige forfattere på 1800-tallet bidro til endringer innen kjønnsdiskursene i Norge.

Heidi Karlsen (Foto: privat)

Heidi har master i franskspråklig litteratur og hovedfag i filosofi, begge gradene fra UiO. På masterstudiet jobbet hun primært med fransk litteratur fra 18- og 1900-tallet. Temaer hun studerte var resepsjon, feministisk litteraturkritikk og Gilles Deleuzes tenkning om moderne litteraturs effekt på leseren.

I filosofien jobbet Heidi med temaer som makt og diskursanalyse. I tillegg har hun studert fransk og spansk språk, bodd perioder i Frankrike og Spania, og jobbet blant annet med undervisning og som vitenskapelig assistent.

Hva skal du forske på?

– Som stipendiat på prosjektet "Datamining the Digital Bookshelf" skal jeg forske på hvordan resepsjonen av kvinnelige forfattere på 1800-tallet bidro til endringer innen kjønnsdiskursene i Norge. Jeg skal undersøke populære kjønnsdiskurser fra midten av 1800-tallet, og spore diskursive endringer når det gjelder kvinnens «plass» i det norske samfunnet fram mot 1913, da kvinner fikk stemmerett. Hovedmålet med prosjektet er å oppnå kunnskap om hvilke kvinnelige forfattere som bidro til endringer innen kjønnsdiskursene, hva slags endringer, og hvordan de bidro gjennom den resepsjonen de fikk i samfunnet, sier Heidi.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Å lytte til musikk er en berikelse i livet enten jeg har fri eller er på jobb. Ellers liker jeg å skrive forskjellige typer tekster, jeg interesserer meg for sjakk, praktiserer ashtanga yoga og bader i havet store deler av året, avslutter Heidi.

Av Olaf Christensen
Publisert 7. feb. 2017 11:12 - Sist endret 7. feb. 2017 13:43