Hilde Øvreness er ny stipendiat på ILN

Hilde har erfaring fra flere HF-institutt i tillegg til NOKUT og Kunnskapsdepartementet. Hun skal forske på nyere selvbiografisk litteratur.

Hilde Øvreness (foto: Ellen Evju Jahr)

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg har en mastergrad i estetiske studier med fordypning i allmenn litteraturvitenskap fra ILOS, og har også studert blant annet fransk og spansk språk, forteller Hilde. Jeg har tidligere jobbet som timelærer (universitetslektor) og seminarleder på ILOS og IMK, i administrasjonen på IKOS og med høyere utdanning i NOKUT og Kunnskapsdepartementet.

Hva skal du forske på?

– Jeg skal skrive om nyere selvbiografisk litteratur. Denne litteraturen benytter seg av skjønnlitteraturens estetiske og fiktive spillerom, samtidig som selvbiografisjangerens referanse til virkeligheten er til stede. Litteraturen aktualiserer grunnleggende estetiske og etiske problemstillinger. Forskningen min har blant annet som mål å belyse forholdet mellom det estetiske og det etiske i den selvbiografiske litteraturen, og å se på hvordan litterære virkemidler kan få etiske implikasjoner.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Jeg liker å bruke litt for mye av lønnen min på kafeer og restauranter. Jeg liker også å trene, som regel dans. I tillegg liker jeg å reise, gjerne til steder hvor jeg får øve på språkferdighetene mine, avslutter Hilde.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. jan. 2017 12:23 - Sist endret 23. jan. 2017 12:23