Ida Seljeseth er stipendiat ved ILN

Ida har sin bakgrunn fra ILN og var med på å starte kommunikasjonsbyrået Retorikkbyrået. Nå forsker hun på klart språk og hva som skal til for at klart språk skal fremme demokrati og rettssikkerhet.

Ida Seljeseth (Foto: Olaf Christensen)

Ida har en bachelorgrad i statsvitenskap og en mastergrad i moderne retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Da hun leverte mastergraden i 2013, startet hun et lite kommunikasjonsbyrå, Retorikkbyrået, sammen med noen medstudenter. I tillegg jobbet Ida som universitetslektor i retorikk fra våren 2014 til hun begynte som stipendiat sommeren 2016.

Hva skal du forske på?

– Jeg skal forske på klart språk. Språkrådet definerer klart språk som "korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige". Prosjektet "Klart språk i staten" hadde offisiell oppstart i 2008, og har nå født to nye prosjekter: "Klart lovspråk" og "Klart språk i kommunesektoren". Grunnen til å jobbe med klarspråk er at det, ifølge Språkrådet, "fremmer demokrati og rettssikkerhet, sparer tid og penger og skaper tillit", sier Ida.

– Sentrale spørsmål i forskningen min er for eksempel: Kan språk og tekst være demokratisk i seg selv? Hva må en tekst gi til leserne sine for at man skal kunne si at den fremmer demokrati? Hva er forskjellen på å fremme demokrati og rettssikkerhet? Kan de samme tekstlige trekkene fremme demokrat og spare tid og penger? Er det en forskjell på godt språk og klart språk?

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Når jeg ikke er på jobb, er jeg stort sett sammen med ungene mine. Vi liker å kaste stein i vannet, gå fryktelig sakte til en lekeplass, skru på ting og lese bøker, avslutter Ida.

Av Olaf Christensen
Publisert 25. apr. 2017 09:53 - Sist endret 25. apr. 2017 11:41