Julian Kirkeby Lysvik er ny stipendiat på ILN

– Språk og språkonstruksjon har vært en hobby siden jeg var liten og oppdaget J.R.R. Tolkiens verden, sier Julian som har studert språk både i Jerusalem og London i tillegg til Oslo.

Julian Kirkeby Lysvik (foto: Ellen Evju Jahr)

Hva skal du forske på?

– Jeg skal forske på et fenomen i fonologien som kalles metatese, forteller Julian. Dette er når to språklyder bytter plass. Det finnes mange eksempler på dette mellom språk og dialekter, som norsk 'veps' til engelsk 'wasp', eller østnorsk 'kors' til vestlandets 'kross'. Jeg er primært interessert i fenomenet når det skjer regelmessig i et språk. Som at færøysk 'raskt' uttales [rakst] og 'beiskt' [baikst] (norsk 'raskt' uttales [raskt] og 'beskt' uttales [beskt]). Jeg skal bruke en psykolingvistisk metode som kalles Artificial Grammar Learning for å studere fenomenet.

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg har en bachelorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, hvor jeg også har fordypning i Hebraisk. Jeg var et semester på Hebrew University of Jerusalem og studerte språket. Videre har jeg mastergrad i lingvistikk med fordypning i fonologi fra University College London (UCL). Utenom fonologi og semittiske språk er jeg interessert i morfologi, fonetikk, psykolingvistikk og konstruerte språk.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Jeg har mange interesser. Språk og språkonstruksjon har vært en hobby siden jeg var liten og oppdaget J.R.R. Tolkiens verden. Likevel er det nok musikk som er den største hobbyen min, og jeg spiller både piano og bass, avslutter Julian.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. jan. 2017 12:14 - Sist endret 24. jan. 2017 13:31