Marie Alming er bibliotekar ved Ibsen-senteret

Marie har bakgrunn fra UiO og Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå skal hun ha varierte arbeidsoppgaver på Ibsensenterets bibliotek, hvor hun er vikar ut året.

Marie Alming (Foto: privat)

Marie har en master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en årsenhet i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

I tillegg har hun studert faglitterær skriving ved sistnevnte institusjon, og hun har skrevet en historiebok om studentradioen Radio Nova som kom ut i 2015. I masteroppgaven skrev hun om barnelitterære trekk i Tove Janssons mummitroll-bøker.

Hva skal du arbeide med?

– På Ibsensenteret skal jeg være bibliotekar og det innebærer å ha ansvar for bok- og artikkel-samlingen som senteret har, holde orden i og utvide denne, samt å opprettholde Ibsenbibliografien i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, sier Marie. 

– Jeg skal også være tilgjengelig for studenter og forskere som trenger hjelp til å finne og skaffe materiale og gjøre gode søk. I tillegg samarbeider jeg med bibliotekarer på Universitetsbiblioteket om arrangementer der Ibsenrelaterte temaer kan være av interesse.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på job?

– Da liker jeg å lage radio, som jeg får lov til å gjøre på Radio Nova hver søndag sammen med to gode venner; jeg spiller piano; og for å holde meg i bevegelse går jeg på yoga og skal begynne med klatring, avslutter Marie.

Av Olaf Christensen
Publisert 2. juni 2017 13:40 - Sist endret 2. juni 2017 13:40