Reinhard Hennig er ny postdoktor ved ILN

Reinhard skrev sin doktorgrad ved Universitetet i Bonn og har bodd de siste årene i Sverige. Han skal forske på hvordan de store geologiske og klimatiske endringene blir presentert i skjønnlitteraturen. Reinhard presenterer seg på svensk.

Reinhard Hennig (Foto: privat)

Jag har en bakgrund både i nordiska studier och i interdisciplinär humanistisk miljöforskning (så kallade environmental humanities). Min doktorsavhandling om miljö-engagerade litterära texter från Island och Norge skrev jag vid Universitetet i Bonn i Tyskland, med längre forskningsvistelser vid Islands universitet i Reykjavík och vid Senter for utvikling og miljø vid UiO. De senaste två åren har jag varit forskare vid Mittuniversitetet i Sverige, i ett interdisciplinärt projekt som handlade om miljörelaterade aspekter i den medeltida nordiska litteraturen.

Mitt forskningsprojekt vid ILN har titeln ”Scandinavian Narratives of the Anthropocene”. Med antropocen menas insikten att människor nu har ändrat det globala klimatet och ekosystemen i så hög grad att vi har kommit in i en helt ny geologisk epok. Holocen, den epoken som började efter den senaste istiden, har med sina gynnsamma miljöförhållanden och sitt relativt stabila klimat möjliggjort utvecklingen av alla mänskliga civilisationer. Men antropocen, som vi nu lever i, präglas av alldeles annorlunda förutsättningar.

Denna enorma omvälvning och dess mycket komplexa ekologiska, sociala, kulturella och etiska följder diskuteras inte bara i vetenskapliga rapporter, utan allt oftare även i skönlitterära texter. Mitt projekt handlar om hur antropocen och dess betydelse reflekteras i aktuella romaner från Danmark, Norge och Sverige. Hur bidrar skönlitteraturen till att skapa nya narrativer om till exempel förhållandet mellan natur och kultur, eller om relationen mellan det globala, det nationella och det lokala mot bakgrunden av globala miljö- och klimatförändringar? Och hur förändras romanen själv när denna litterära form används till att begripliggöra omvälvningar på en geologisk tidskala – något som romanen med sin vanliga fokus på mänskliga individer med en biologiskt begränsad livslängd ju egentligen inte alls är rustad för? Det är några av de frågorna som jag tänker utforska under de närmaste tre åren.

I min fritid älskar jag att vara ute och ser mycket fram emot att ofta kunna gå på tur i Nordmarka. För närvarande njuter min ett och ett halvt år gamla son och jag av friluftslivet dock huvudsakligen på lekplatser och i sandlådor.

Av Olaf Christensen
Publisert 25. apr. 2017 11:28 - Sist endret 23. mai 2017 09:25