Språklab 117 skal pusses opp

Oppussingen starter i neste uke (uke 25) og varer til siste uke i september.

Henrik Wergelands hus (Foto: UiO)

Eiendomsavdelingen skal bygge testrom for MultiLing i deler av tidligere språklab 117. Språklab beholdes og utvides inn i lesesalen.

Konsekvenser i byggeperioden

Språklab 117 vil være stengt frem til medio september 2017, og noe støy må påregnes. Tunge og meget støyende arbeider vil bli utført før kl 09.00 eller etter 15.00. Det vil forekomme støv i forbindelse med hulltaking for nye dører i teglvegger mot korridor.

Byggeområdet forøvrig vil bli avgrenset fra øvrige arealer, men noe støv i forbindelse med inn- og uttransport av materialer må påregnes.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Leif Jarle Haugen. E-post: l.j.haugen@admin.uio.no. Mobil: 917 56 376

Av Olaf Christensen
Publisert 12. juni 2017 15:30 - Sist endret 12. juni 2017 15:30