host-2018

Publisert 13. nov. 2018 11:22

Hilde tok mastergraden ved ILN for ti år siden og har blant annet jobbet som oversetter fra norrønt til moderne norsk. Nå skal hun arbeide med islendingesagaer.

Publisert 17. okt. 2018 14:45

Nassim er fra byen Swaida i Syria, og har doktorgrad i semittiske språk fra universitetet i Mysore i India. Hans forskningsinteresser er arabisk språk og litteratur, semittiske språk, og lingvistikk.

Publisert 16. okt. 2018 11:03

Thomas kommer fra Danmark og skal forske hvordan Grønland ble presentert i norsk litteratur, spesielt i perioden 1814 -1933.

Publisert 15. okt. 2018 14:49

Eirik har ein brei bakgrunn med til dømes japansk i fagkrinsen. No skal han forske på ordstillingsvariasjon i dei nordiske språka.

Publisert 18. sep. 2018 12:59

Olga er tilknyttet prosjektet “Multilingualism and Globalization – Perspectives from Norway”, under ledelse av Pia Lane. Hun forteller om seg selv og sine forskningsinteresser på engelsk.

Publisert 4. sep. 2018 12:06

Etter tre år som doktorgadsstipendiat ved ILN, er Pawel allerede et kjent fjes for mange på ILN og MultiLing. Nå skal han undersøke om mistenkte med norsk som andrespråk forstår rettighetene sine i avhør med norsk politi.

Publisert 23. aug. 2018 11:34

De tre underviser innen tre forskjellige fagområder på instituttet.