Pawel Urbanik er ny postdoktor på «Communicating Rights in Police Investigative Interviews in Norway»

Etter tre år som doktorgadsstipendiat ved ILN, er Pawel allerede et kjent fjes for mange på ILN og MultiLing. Nå skal han undersøke om mistenkte med norsk som andrespråk forstår rettighetene sine i avhør med norsk politi.

Pawel Urbanik (foto: HF)

– Jeg er særlig interessert i grammatikk i interaksjon, pragmatikk, samtaleanalyse og forholdet mellom semantikk og pragmatikk, forteller Pawel. Hans forskning fokuserer stort sett på polsk og norsk, og derfor er han også opptatt av kontrastive studier av disse språkene. I det siste har han forsket på funksjonen til finalpartikkelen da og negasjon i norske interrogative anmodninger.     

«Har du forstått rettighetene dine?»
Som postdoktor skal han jobbe med et prosjekt innen rettslingvistikk ved MultiLing. Prosjektet, ledet av Aneta Pavlenko og Jan Svennevig, heter «Communicating Rights in Police Investigative Interviews in Norway» og går ut på å finne ut om mistenkte med norsk som andrespråk forstår rettighetene sine når disse presenteres i avhør med politiet.

– Jeg skal se nærmere på opptak av politiavhør og analysere blant annet lingvistiske forskjeller mellom intervjuer med nordmenn og med utlendinger, forklarer Pawel. Han skal også se på hvordan politiet informerer mistenkte om rettighetene deres, sikrer forståelse av rettigheter, og håndterer forståelsesproblemer i løpet av avhøret.    

Pawel liker jobben sin veldig godt, men når han har litt fritid liker han å lese norske klassikere, reise rundt i verden, gå i norske fjell eller svømme i svømmehallen.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 4. sep. 2018 12:06 - Sist endret 5. sep. 2018 10:45