Thomas Rasmussen er ny stipendiat tilknyttet Scanguilt - og Bokhyllaprosjektet

Thomas kommer fra Danmark og skal forske hvordan Grønland ble presentert i norsk litteratur, spesielt i perioden 1814 -1933.

Thomas Rasmussen (Foto: Olaf Christensen)

– Jeg har hatt en litt atypisk vei inn i det akademiske. I 2012 ble jeg utdannet folkeskolelærer i Aalborg, hvor jeg er også er født og oppvokst. Jeg fant meg likevel aldri til rette som lærer, og i 2014 søkte jeg meg inn på masterstudiet Ibsen Studies hvor jeg fikk opptak, forteller Thomas.

Som masterstudent på Ibsen Studies fikk Thomas en forsmak på livet som forsker. I masteroppgaven undersøkte han hvordan danske vittighetsblader fremstilte Henrik Ibsen, og ikke minst hvordan bladenes underliggende politiske dagsorden kom til syne gjennom deres fremstilling. Det siste året har han arbeidet som vitenskapelig assistent på Senter for Ibsen-studier og på Bokhyllaprosjektet.

Hva skal du først og fremst arbeide med?

– Mitt ph.d-prosjekt er knyttet til prosjektene Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (Scanguilt) og Bokhyllaprosjektet. Jeg skal avdekke representasjonen av Grønland i norsk litteratur spesielt, i perioden 1814 – 1933. Jeg kommer også til å sammenlikne med eksempler fra dansk litteratur, sier Thomas.

– Min interesse for dette fagområdet oppstod da det gikk opp for meg hvor lite humanistisk forskning det blir gjort i Norge med Grønland som omdreiningspunkt. Og egentlig også hvor lite Grønland er til stede i de fleste nordmenns bevissthet. Dette til tross for at Norge og Grønland har vært tett forbundet siden slutten 900-tallet, da norrøne emigranter bosatte seg i Syd- og Vestgrønland og frem til 1814, da Grønland ble overført til Danmark som følge av Kieltraktatens oppløsning av Danmark-Norge. Jeg er spesielt interessert i hvordan Norges tid som kolonimakt og tapet av Grønland manifesterer seg i litteraturen i årene frem til 1931-33. Da okkuperte Norge Kong Christian 5. Land (i Norge kjent som Eirik Raudes Land) i Nordøstgrønland som et forsøk på å gjenvinne noe av det tapte.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Jeg forsøker å benytte meg av de fine naturområdene som er rundt Oslo til både sommer- og vinteraktiviteter – helst sammen med venner og famille. Siden jeg flyttet til Oslo har jeg blitt helt hektet på å gå langrenn. Denne vinteren gleder jeg meg spesielt til å ta med min tre år gamle datter ut på ski. Jeg håper hun blir hektet også. Hvis ikke må hun ta en sesong til i pulken, avslutter Thomas

Av Olaf Christensen
Publisert 16. okt. 2018 11:03 - Sist endret 18. okt. 2018 10:27