Vår 2018

Publisert 29. juni 2018 09:59

(See Multiling contacts below) Snart er det sommerferie, og følgende personer vil være på jobb/ringevakt i ILNs ledelse i ukene 27 til 31:

Publisert 16. mai 2018 12:06

Kinjal har blant annet mastergrad i lingvistikk fra universitetet i Mumbai i India. Han er også utdannet  i klassisk sang, og han presenterer seg på engelsk.

Publisert 14. mars 2018 12:11

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for dosentopprykket! Det sier Liv Andlem Harnæs, som har uttaleopplæring som en av sine spesialiteter.

Publisert 14. mars 2018 10:37

«Samarbeid i læring og forskning» er viktige stikkord for Lasse Morten, som forteller at tida går til både undervisning i norsk språk for internasjonale studenter, litteratur og forskning på pasientjournaler.

Publisert 26. feb. 2018 15:39

Anna Catharina har sin bakgrunn fra middelalderstudier ved UiO. Nå skal hun forske på bruk og resepsjon av lover og administrative tekster i Norden i perioden 1000–1600.

Publisert 31. jan. 2018 10:20

Emily er fra USA, men har mastergrad og doktorgrad fra Oxford. Hun skal forske på de eldste religiøse tekstene vi kjenner fra den angelsaksiske litteraturen.