Anna Catharina Horn er ny postdoktor på prosjektet Modes of Modification

Anna Catharina har sin bakgrunn fra middelalderstudier ved UiO. Nå skal hun forske på bruk og resepsjon av lover og administrative tekster i Norden i perioden 1000–1600.

Anna Catharina Horn. (Foto: Ellen Evju Jahr)

Anna Catharina har en bachelorgrad i Vesteuropeiske middelalderstudier, og en mastergrad i Norrøn filologi fra UiO.

Hun disputerte i mars 2016 ved Göteborgs universitet på en avhandling om kapittelstrukturen i 15 håndskrifter av Magnus Lagabøtes landslov, og har siden hatt et engasjement som forsker ved Nasjonalbiblioteket, tilknyttet Landslovprosjektet 2014–2024 ved Universitetet i Bergen.

– Fra tiden før den akademiske karrieren har jeg svennebrev i typografi og diplom som bedriftsøkonom i ryggsekken, forteller Anna Catharina.

Hva skal du arbeide med på ILN?

– Jeg er nå tilknyttet det åtteårige programmet Modes of Modification (MoMod). Mitt delprosjekt har tittelen Texts to Rule and Regulate, der jeg skal forske på fremvekst, bruk og resepsjon av lover og administrative tekster i Norden i perioden 1000–1600. Materialet omfatter lovtekster, retterbøter, diplomer, tenkebøker og domsbøker, både hva gjelder innhold og overlevering, sier Anna Catharina.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– På fritiden går jeg mye på konserter – har tidligere selv sunget i kor, men har nå forflyttet meg fra podiet og ned til publikum. Jeg bor i nærheten av Sognsvann, og bruker Marka mye, avslutter Anna Catharina.

Av Olaf Christensen
Publisert 26. feb. 2018 15:39 - Sist endret 1. mars 2018 10:27