Lasse Morten Johannesen har fått opprykk til førstelektor

«Samarbeid i læring og forskning» er viktige stikkord for Lasse Morten, som forteller at tida går til både undervisning i norsk språk for internasjonale studenter, litteratur og forskning på pasientjournaler.

Lasse Morten Johannesen (foto: ILN)

– Snart avslutter Ragnhild Hellesø fra Det medisinske fakultet og jeg en artikkel der vi vurderer kvalitet i pasientjournaler skrevet av første- og andrespråklige sykepleiere, forteller Lasse Morten.

– Deres pasientjournaler er vel så viktig som legenes, sykepleierne følger jo pasienten hele døgnet, påpeker han. Lasse Morten er invitert til å skrive et kapittel om pasientjournal og pasientsikkerhet i en bok om pasient- og sykepleiedokumentasjon, og skal levere første utkast om fire måneder. Sammen med Else Ryen fra ILN og Ragnhild er han også invitert til å holde plenumsforedrag på NOA-konferansen i oktober (den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk).

– Med våre litt ulike perspektiver blir det en spennende oppgave, og vi har vist at vi kan samarbeide!

Fant hull i teori og pedagogisk metode

Lasse Morten fikk tidlig interesse for litteraturdidaktikk med fokus på andrespråklige studenter og elever. Der så han at det var hull i teori og pedagogisk metode i Norge. Det resulterte i to artikler med hovedmål å gjøre tekstene tilgjengelige og gi studentene større autoritet i fortolkningen.

– Arbeidsmåten gir spennende diskusjoner, sier Lasse Morten. Han forteller at han er tilbake etter fem år i undervisningsledelse, og deretter fysisk sykdom, og at det er inspirerende å høre andrespråklige studenter for eksempel diskutere utfordrende teaterstykker av Cecilie Løveid.

– Studentene har også ønsket at jeg skulle legge ut et videointervju jeg gjorde med Ingvar Ambjørnsen i 1995. Det er en samtale om forfatterskapet, skrivemåte, psykiatri og samfunn, en kritisk spådom om det som faktisk har skjedd på 2000-tallet. Den legges ut på personsiden min, med forfatterens tilslutning.

Samarbeid har vært nøkkelfaktor

Fra 1999 til 2005 var Else Ryen og Lasse Morten med i to EU-prosjekter. De skulle på vegne av UiO utvikle nettbaserte norskkurs for helsepersonell. Medisinere, IT-ekspertise og filologer fra seks land deltok. EU vurderte det siste prosjektet fra 2002 til 2005 til ”best practice”, som ikke er mange prosjekter forunt. Suksessfaktor: ekspertise og gjensidig lydhørhet.

– Jeg tror ellers at de utvidete kravene til universitetspedagogisk basiskompetanse vil fremme læring gjennom samarbeid, studentaktiverende seminarer og forelesninger, til beste for reflektert og effektiv læring, avslutter han.

Les artikkel i Sykepleien

Les rapporten om språklig- og sykepleiefaglig kvalitet

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 14. mars 2018 10:37 - Sist endret 14. mars 2018 13:01