Liv Andlem Harnæs har fått opprykk til dosent

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for dosentopprykket! Det sier Liv Andlem Harnæs, som har uttaleopplæring som en av sine spesialiteter.

Liv Andlem Harnæs (foto: Ellen Evju Jahr)

– Det har betydd et faglig løft for meg både gjennom arbeidet med søknaden, og med arbeidet med å gjennomføre og ferdigstille ulike prosjekter som skulle med i søknaden, forteller Liv. En viktig inspirasjonskilde til å stå hele løpet ut var den såkalte 'opprykksgruppa', med deltakere fra forskjellige institutter på HF. Den ble ledet av Synnøve Christensen fra WhatMatters AS.

Mer plass til uttaleopplæring

I de senere årene har uttaleundervisning og forskning på internasjonale studenters uttale vært Livs hovedfokus. Hun mener at uttaleopplæring generelt har for liten plass i andrespråksundervisningen, og hun håper at hun i løpet av våren kan sette i gang en undersøkelse om hva lærere i norsk som andrespråk tenker om uttaleundervisning, hvordan de underviser i uttale – hvis de gjør det – og om de selv har fått undervisning i uttale og uttalemetodikk i sin lærerutdanning.

For tiden arbeider Liv også med en artikkel om uttale og uttaleopplæring til en lærebok for lærere i grunnskolen.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 14. mars 2018 12:11 - Sist endret 14. mars 2018 13:01