Linn Iren Sjånes Rødvand skal forske på det austronesiske språket Patani

Hun er ansatt som stipendiat på forskningsprosjektet «Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations», som tar utgangspunkt i hele den austronesiske språkfamilien, ledet av professor Åshild Næss.

Linn Iren Sjånes Rødvand (foto: Ellen Evju Jahr)

– Etter videregående bodde jeg et halvt år i Bolivia, og jeg tok meg selv i å grunne mye over hvordan spansk språk fungerte, så vel som hvordan folks ulike morsmål påvirket måten de snakket spansk på, forteller Linn Iren. Denne nysgjerrigheten fikk meg til å begynne på lingvistikk her ved UiO, og siden har jeg ikke sett meg tilbake.

Et ubeskrevet språk

Prosjektet hennes er å lage en grammatisk beskrivelse av et austronesisk språk, Patani, med særlig fokus på grammatiske relasjoner og pragmatiske betingelser for bruk av ulike setningskonstruksjoner. Dette språket har ikke blitt beskrevet før, og Linn Iren skal derfor tilbringe deler av stipendiattiden på feltarbeid på Halmahera-øya i Indonesia, hvor Patani snakkes.

– Jeg har både bachelor og master i lingvistikk fra UiO, forteller Linn Iren. I løpet av bachelorgraden fikk jeg også mulighet til å studere spansk og nederlandsk språk. Masteroppgaven min handlet om genus i amerikanorsk. Slik fikk jeg fordypet meg i norsk språk og nedarvingsspråk, i tillegg til at jeg fikk erfaring med feltarbeid. Sistnevnte kommer veldig godt med i det jeg skal begi meg ut på nå.

Etter mastergraden jobbet hun et år på ILN, både med dialektkorpus på Tekstlaboratoriet og med seminarundervisning i norsk som andrespråk. Deretter jobbet hun en stund i Google med språkteknologi før hun fikk muligheten til å komme tilbake til ILN.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

– Jeg elsker å synge og er så heldig å få synge med fire gode venninner i Franksdatter Vokalensemble fra tid til annen. I en ideell verden hadde jeg vært ute i naturen hver dag, både på grunn av alle de vakre estetiske inntrykkene så vel som overskuddet det gir meg. Men i hverdagen nøyer jeg meg som regel med den fantastiske utsikten fra terrassen på Kampen, enten i godt selskap eller med ei god bok i hånda, avslutter Linn Iren.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. feb. 2019 15:06 - Sist endret 5. feb. 2019 15:50