Vi skal få bedre luft!

Mange i Niels Treschows hus er misfornøyde med luftkvaliteten, men dette skal det endelig bli en ordning med.

Niels Treschows hus er fra tidlig 1960-tall, og trenger en ansiktsløftning. Eiendomsavdelingen ved UiO har fått dette inn i budsjettet for 2015, og dette betyr at de seks øverste etasjene av bygget skal pusses opp. Dermed vil vi få mer lys og bedre luft!

Når?

Foreløpig vet vi lite om prosessen, men det er sannsynlig at oppussingen vil starte tidlig på høsten 2015, med ferdigstilling våren 2016. Dette betyr at vi må flytte ut av lokalene våre midlertidig.

Men hvor?

Dette vet vi per i dag ikke. Det jobbes med saken, men det er ikke lett å finne plass til alle menneskene som har sitt daglige virke i de seks aktuelle etasjene. Vi vet heller ikke om alle kan flytte ut samtidig, eller om vi deles i to grupper.

Det vi vet er at arbeidet vil omfatte oppgradering av alle overflater og fornying av tekniske anlegg. Det vil si at vi vil få bedre luft og at det vil bli lettere å regulere temperaturen for den enkelte.

Når får vi vite mer?

Instituttet vil legge opp til å informere alle ansatte både ved saker som denne i ILOS-aktuelt, men vi har også opprettet en egen flytte-nettside.

Her vil vi legge ut all relevant informasjon og viktige datoer.

Foreløpig finnes det et brukerutvalg som arbeider med saken, i samarbeid med arkitekt og Eiendomsavdelingen, og vi vil etter hvert få en egen flyttekoordinator, som får et overordnet oppfølgingsansvar sammen med instituttleder og administrativ leder.

Av Karina Kleiva
Publisert 11. feb. 2015 15:09 - Sist endret 22. feb. 2017 09:48