Nytt år med bedre arbeidsmiljø og oppussing

Kjære alle sammen! Jeg håper alle har fått en god start på det nye året. I år skjer det to store ting: Vi skal delta i arbeidsmiljøundersøkelsen og vi skal pusse opp.

Instituttleder Karen Gammelgaard

ARK

Arbeidsmiljøundersøkelsen (kalt ARK) inngår som en del av hele UiOs strategi for å bedre arbeidsmiljøet og gjennom dette løfte oss som undervisere, forskere og i alle støttefunksjonene. Undersøkelsen er utformet som et enkelt spørreskjema til hver enkelt ansatt som det bare tar et kvarters tid å fylle ut. Skjemaet er spesialdesignet for ansatte på universiteter av et forskerteam ved NTNU. Skjemaet vil bli sendt til ansatte ved ILOS (med minst 40 % stilling) den 15. februar. Deretter har vi 14 dager på å svare. I første omganger det viktig at så mange som mulig svarer på skjemaet, ellers får vi ikke brukbare resultater. Avhengig av resultatene legger vi så en plan for videre arbeid.

Forvirret? Ta gjerne kontakt med de to på ILOS som vet mest om ARK: prosjektleder Tor Erik Johnsen og faglig støttespiller Eva Sarfi.

ARK vil ikke dreie seg om det fysiske arbeidsmiljøet. Men her skjer det noe annet spennende.

Oppussing

Det er kommet penger til å pusse opp Niels Treschows hus! Kunnskapsdepartementet har øremerket 40 millioner til det gode formålet og Eiendomsavdelingen ved UiO legger til 10 millioner. Det betyr at vi nå har de penger som vi leit nok gikk glipp av i fjor. Inntil videre har vi ikke en ferdig tidsplan eller andre detaljer, men i grove trekk regner vi med å kunne følge planene fra siste år, bare forskjøvet med et år. Det kommer mye mer informasjon om dette fremover. Følg også med på denne siden der vi løpende oppdaterer om oppussingen. Og send en vennlig tanke til fakultetet som virkelig har stått på for å få dette til.

Mandag 8. februar kl. 12 inviterer vi til semesterstart i 12. etasje. Da skal vi snakke mer om både ARK og oppussingen.

Av instituttleder Karen Gammelgaard
Publisert 20. jan. 2016 13:58 - Sist endret 10. juni 2016 14:01