Hektiske junidager - mer om flyttingen

De fleste ILOS-ansatte er nå travelt opptatt med å avslutte vårsemesterets dont, og samtidig pakke og forberede seg på en eksiltilværelse på Ullevål i et år.

Det er mange som har spørsmål om mangt og mye i disse dager, og noen svar kommer her, andre er fortsatt uavklart.
Vi vil minne alle om instituttets egen flytteside, hvor oppdatert informasjon legges ut.

Om Niels Treschows hus:

  • Alle vil få (personlige) etiketter: én type til kassene som skal til Ullevål, og én type etiketter som settes på det som skal på mellomlager. Disse kommer så snart de er klare. De som reiser på ferie før etikettene er klare, bes merke kassene med 1) navn + Ullevål eller 2) navn + mellomlager.
  • Alle må levere kontornøkkelen sin (NT) til ekspedisjonskontoret.
  • Om 6. etasje NT: noen ansatte blir sittende, men mange blir med til Ullevål. Dette betyr at det vil bli basekontorer til felles bruk i 6. etasje. Mer informasjon vil komme.
  • Masterstudentene våre får tilbud om lesesalsplass i HF-komplekset. De har fått informasjon om dette.

Om Ullevål stadion:

  • Telefon og PC skal pakkes ned (av hver enkelt).
  • Alle ILOS-ansatte, uavhengig av kontorplass, får posthylle på Ullevål.
  • Åpent landskap vil tilsi at vi må ha visse spilleregler, dette kommer vi tilbake til i august.

Vi jobber med å få klare alle planer for sommerferieavvikling. E-postadressen henvendelser@ilos.... vil i stor grad være betjent i sommer.

Ullevål

Vi håper på å få et hyggelig år sammen på Ullevål, og håper alle vil bidra til dette.

Under følger forslag til fordeling av plasser. (Dette vil bli diskutert med organisasjonene neste uke.) Som dere ser, har vi vært opptatt av å samle fagmiljøene. Ellers ser man av tegningene at det er store arealer og gode pause- og stillerom.

Plantegning Ullevål Stadion del 1. Trykk på bildet for en større versjon.
Plantegning Ullevål Stadion del 2. Trykk på bildet for en større versjon.

 

Av Karina Kleiva
Publisert 15. juni 2016 14:22 - Sist endret 15. juni 2016 14:24