Fabian Heffermehl har fått mobilitetsstipend fra NFR

Det skal han i første rekke bruke til et toårig forskningsopphold ved Humboldt-Universitetet i Berlin, i tillegg til feltarbeid i Kolyma-regionen som ligger lengst nordøst i Sibir.

Fabian Heffermehl (foto: Olaf Christensen)

Hva dette betyr mobilitetsstipendet for ditt prosjekt?

– Prosjektet handler om taktilitet (berøring) i russisk modernisme. Vi er vant til å tenke på bilder og tekster som visuelle og lesbare - det vil si som fenomener som realiseres i en interaksjon mellom hjernen og øyet. I min doktorgrad studerte jeg optiske teorier i russisk kunst og litteratur. Avhandlingen gjorde meg imidlertid oppmerksom på det taktile - det at bilder og tekster også blir tatt på av hender - både i selve tegne- og skriveprosessen, og ofte som en del av religiøse ritualer.

– Jeg er svært glad for at prosjektbeskrivelsen overbeviste komiteen i Forskningsrådet. Dette betyr at jeg nå kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med kollegaer i Tyskland, Frankrike og Russland. Kontakten med internasjonale forskningsmiljøer vil bli avgjørende for at prosjektet lykkes. I de neste tre årene kommer jeg til å utforske sammenhengen mellom taktilitet, traumer og minner i russisk litteratur. Jeg går ut ifra en idé om at hukommelse er nært knyttet til berøring. Ved å analysere taktilitet - det vil si hvordan berøringer tematiseres - i tekstene til forfattere som overlevde i Stalins konsentrasjonsleirer, håper jeg på å kunne si noe om russeres motsetningsfylte forhold til sin nære fortid.

Hva har du tenkt å bruke det til, hvor skal du reise og hvorfor?

– Tyskland har sterke forskningsmiljøer innenfor russisk litteratur og kulturhistorie. Derfor skal mobilitetsstipendet i første rekke brukes til et toårig forskningsopphold ved Humboldt-Universitetet i Berlin, Institutt for slavistikk. Naturlig nok kommer jeg også til å reise mye til Russland. Jeg skal forske i arkiver og biblioteker i Moskva, Sankt Petersburg og Vologda.

– Prosjektet inneholder både teoretiske og praktiske, tegnetekniske, aspekter. Det er meningen at prosjektet skal gjennomføres i skjæringspunktet mellom litteraturvitenskap og kunstnerisk forskning. Neste sommer kommer jeg til å utføre feltarbeid i Kolyma-regionen, som ligger lengst nordøst i Sibir. Intensjonen er å samle materialer til en utstilling. Mer informasjon om dette vil bli oppdatert jevnlig i min tegneblogg.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 11. des. 2017 14:02 - Sist endret 13. des. 2017 11:25