Lærermøte

Møteagenda

- Informasjon

a) Periodiske evalueringer av studieprogrammene

b) Undervisning våren 2016

c) Sensur

- Første studieår

- Erfaringsdeling

 

 

Publisert 21. aug. 2015 12:23 - Sist endret 18. nov. 2015 13:12