Sluttseminar for Maja Michelsen

Avhandlingstittel: Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av 8 barns literacy og deres meningsskaping på Internett. Opponent: Aslaug Veum.

Publisert 4. juni 2015 10:51