Stabsmøte

Stabsmøtet finner sted den. 9 juni 2015.

Program

  • Faglig innledning: On the digital mediation of childhood - what's at stake? ved professor II ved IMK Sonia Livingstone
  • IMK - statusrapport midtveis i 2015, ved instituttleder Tanja Storsul
  • Hvilket samla bilde gir bedømmelsene av IMKs NFR-søknader og PhD-avhandlinger? ved forskningsleder Terje Rasmussen
  • Ledelsen ved IMK - innsikter og oppfølging etter innspillsintervjuene om IMKs ledelse, ved instituttleder Tanja Storsul
  • Høsten 2015 - Hva skjer? ved administrativ leder Inger-Johanne Ullern
Publisert 20. jan. 2015 14:34 - Sist endret 5. juni 2015 09:25