Rune Karlsen: prøveforelesning i politisk kommunikasjon

Tema: "Where next? Political communication in the Nordic countries", a 20 minutes lecture in a political communication course on a MA level.

Prøveforelesningen er en del av intervjuprosessen for tilsetting i stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon.

Publisert 7. sep. 2017 10:19 - Sist endret 7. sep. 2017 10:19