Juleseminar / End of the year seminar 2019

Seminaret er obligatorisk for alle ansatte ved IMK / This seminar is obligatory for all the IMK employees.

Som vanlig arrangerer vi et seminar mot slutten av semesteret hvor vi både ser på året som gikk og planene framover. Det er obligatorisk frammøte for alle ansatt ved IMK uansett av stillingskategori. Etter seminaret blir det bevertning og hyggelig samvær med kollegaer fra kl.18 på Informatikksalen, Ole-Johan Dahls hus (påmeldingslenken ble sendt på epost). 

Program juleseminar

 • Velkommen ved instituttleder Eiri Elvestad
 • IMK årsplan og budsjett 
 • Året som gikk og IMK fremover
 • Gruppearbeid med oppgaver. Tema: Mastertilbudet ved IMK.
  • I 2020 vil vi se nærmere på mastertilbudet ved IMK og vi vil på juleseminaret starte med å samle innspill til prosessen videre.

Vi satser på å avslutte rundt kl. 1700 slik at det blir en pause fram til serveringen. Serveringen er fra kl. 1800 på Ole-Johan Dahls hus.

* * *

This year, our traditional end-of-the-year seminar will be held on the 12th of December 2019. On this seminar we sum up our achievements for the year of 2019 and discuss our prospects for the year of 2020. After the seminar, there will be served food and drinks from 18hrs00 in the Informatikksalen, Ole-Jacob Dahls Building (a link to the registration form was sent by email).

Program

 • Welcome by the Head of Department Eiri Elvestad
 • IMK's triennial plan and budget status
 • An end of year report and the way ahead
 • Work in Groups. Topic: MA at IMK.
  • The Deparment's focus in 2020 will be on the development of our MA portefolio. We are kickstarting the process on this seminar in order to collect thoughts and ideas.

We plan to have break as from 17hrs00 before the serving starts at 18hrs00, in Informatikksalen, Ole-Jacob Dahls building.

Publisert 9. mai 2019 10:15 - Sist endret 29. nov. 2019 11:56